Sponsorlu Bağlantılar

Komünite belli bir alanda yaşayan ve birbiri ile etkileşim içerisinde bulunan canlıların bütününe verilen isimdir. Yani belirli bir alandaki canlı populasyonunun tümüne komünite denir. Komüniteyi bir kaç örnekle açıklayacak olursak bir akarsu içerisindeki canlılar yada bir çalılıkta yaşayan böcekler, sinekler komüniteyi tanımlar.   Komünitenin büyüklüğü tür çeşitliliğini  etkileyen bir faktördür. Komünitenin türü ve büyüklüğünü de etkileyen bazı faktörler vardır; nem, sıcaklık, besin,enlem gibi.

 

Biyolojik çeşitlilik karasal ekosistemlerde enlem, sucul ekosistemlerde ise suyun kirliliği ve derinliği ile alakalıdır.  Komünitelerin içerisinde bazen başka komünitelerde olabilir. Bunlara da ekoton denilir.

Komünitenin yapısına etki eden bazı faktörler vardır. Bunlar; su, güneş ışığı, pH, iklim, sıcaklık, toprak ve minerallerdir.

Su

Tüm canlılar yaşamak için suya ihtiyaç duyarlar, sadece içmek için değil belli bir nem oranı da yine yaşamın devam etmesi için gereklidir. Bazı canlılar için ise su başlı başına bir yaşam alanıdır. Sucul ekosistem (Suda yaşayan canlılar) için suyun derinliği ve suyun kirlilik oranı hayati önem taşımaktadır. Kirli sularda biyoçeşitlilik azalırken, temiz sularda biyoçeşitliliğin fazla olduğu görülmüştür. Ayrıca yine sucul ekosistemlerde yaşayan canlılar için su derinliği arttıkça güneş ışığı, oksijen gibi faktörlerin artması sebebiyle biyoçeşitlilik azalır.

Güneş Işığı

Su kadar önemli olan bir diğer faktör güneş ışığıdır. Yaşamın devam etmesi için tüm canlıların güneş ışığına ihtiyacı vardır, en çokta fotosentez yapan bitkiler için güneş ışığı elzemdir.

Sponsorlu Bağlantılar

pH

Bir ortamdaki pH değeri canlıların hayatsal faaliyetlerini sürdürmeleri için gerekli olan enzimlerin yapısını etkiler.

İklim

Her canlı türünün kendine özgü özellikleri vardır ve bu özelliklerin birisi de her iklim koşulunda yaşayamamalarıdır. İklim şartları canlılar için çok önemli bir durumdur, üreme, yaşam, avlanma gibi hayati faaliyetler için canlıya uygun bir iklim olmalıdır.

Sıcaklık

Canlıların yaşamlarını sürdürmesi için türüne uygun sıcaklıkta bir bölgede yaşaması gerekir. Çok yüksek sıcaklık ya da düşük sıcaklık her canlı için uygun bir ortam oluşturmaz.

Toprak Ve Mineraller

Tüm canlıların hayatlarını sürdürmek için toprağa dolaylı da olsa bağlıdırlar. Bitkiler yaşamlarını topraktan ve toprakta bulunan minerallerden sağlarken, diğer canlılarda toprak üzerinde yaşayarak ve toprak ürünlerini tüketerek topraktan etkilenirler.

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar