Sponsorlu Bağlantılar

Kolesterol hayvansal kökenli hücre zarlarında bulunan ve kan plazmasında taşınan bir steroidtir. İlk kez 1775 yılında insan safra taşından izole edilmiştir insan safrasında bol miktarda bulunur.

  • Kolesterol beyaz kristalli tatsız ve kokusuz bir maddedir.
  • Kolesterol organik çözücülerde sıcak alkolde, sıvı ve katı yağlarda çözünür.
  • Kolesterolün elektrik iletkenliği çok azdır kolesterol molekülünde 3 Nolu karbondaki hidroksil grubu yağ asitleri ile esterleşir ve Kolesterol esterlerini oluşturur.
  • Kolesterolün renk reaksiyonu verici özellikleri vardır.
  • Kolesterolün reaktifler ile verdiği kırmızıyla yeşil renkler Halokromlar adını alırlar. Bunlar Kolesterolün polimerleşerek yüksek molekül ağırlıklı doymamış hidrokarbonların oluşmasına bağlanmaktadır.

Kolesterolün Biyofonksiyonları

Kolestrol impulsların oluştuğu ve taşındığı beyin ve sinir sisteminde yalıtıcılık görevi görür. Kolesterol insan ve hayvanlarda hücre membranları ve subsellüler partiküllerin yapısal elemanlarındandır. Kolesterol; hayvansal dokularda en çok beyin, sinir dokusu, adrenal bezler ve yumurta sarısında hem serbest halde hem de esterleşmiş halde bulunur. Kolesterol antihemolitik etkiye sahiptir. Serbest kolesterol mikrozomlardaki bazı enzimlerin regülasyonuna katkıda bulunur. Kolesterol steroid hormonların ve safra asitlerinin de ön maddesidir.

Sponsorlu Bağlantılar