Sponsorlu Bağlantılar

1. Püskürük (Magmatik) Kayaçlar

  • Magmanın yer kabuğu içine sokularak veya yeryüzüne çıkarak katılaşmasıyla oluşur. Katılaşım kayaçları da denir. Oluşumlarına göre iç püskürük ve dış püskürük kayaçlar olarak iki gruba ayrılır.

İç Püskürük Kayaçlar

Magma yeryüzüne sokulurken bazen üstteki tabakaların direncini kıramaz ve yeryüzüne yakın yerlere kadar sokularak yavaş yavaş soğur. Soğuma yavaş olduğu için iç püskürük kayaçlarının mineralleri belirgin ve renkleri açıktır. Bu tür kayaçlara derinlik kayaçları da denir.

Dış Püskürük Kayaçlar

Magmanın yer kabuğunun kırık ve çatlaklarından yeryüzüne çıkarak soğumasıyla oluşur. Soğuma yeryüzünde olduğu için hızlıdır. Mineralleri belirsiz, rengi genellikle koyudur.

2.Tortul (Sedimenter) Kayaçlar

  • Su, rüzgar, buzul gibi dış kuvvetler tarafından taşınarak belirli bölgelerde biriktirilen materyallerin birleşmesiyle oluşur. Yeryüzünün büyük bir bölümü tortul taşlarla kaplıdır. Genellikle tabakalar halindedir. İçlerinde fosil bulunur. Oluşumlarına göre 3’e ayrılır.

Fiziksel Tortul Kayaçlar

Taş kırıntılarının çukur yerlerde veya deniz, göl diplerinde üst üste yığılarak doğal bir çimentoyla birleşmesiyle oluşur.

Kimyasal Tortul Kayaçlar

Suda çözünmüş halde bulunan maddelerin, belirli alanlarda üst üste tortulanmasıyla oluşur.

Organik Tortul Kayaç

Deniz, göl, bataklık veya karasal ortamlarda yaşayan bitki ve hayvanların kalıntılarının birikmesiyle oluşur.

3. Başkalaşım (Metamorfik) Kayaçlar

Tortul veya püskürük kayaçların yer kabuğu hareketleri sırasında çok yüksek basınç ve sıcaklık etkisi altında kalmaları ile oluşur. Bu etkiden dolayı taşların yapıları ile görünüşleri tamamen değişir. Ancak kayacın temel kimyasal yapısı değişmez.

 

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar