Sponsorlu Bağlantılar

Belirli konulardaki kavramlar ve bunlar arasındaki ilişkileri grafiksel yapılar içinde özetlemeyi sağlayan iyi boyutlu bir şemadır. Kavram haritaları tek bir kavramın aynı kategorideki diğer kavramlarla ilişkisini belirten somut grafiklerdir. Kavram haritaları öğrencilerin öğrenmeleri gereken kavramların neler olduğunu ve bu kavramlar arasında nasıl bir bağ kurulacağını gösteren planlama düzenekleri olarak düşünülebilir.

Kavram Haritasının Faydaları

Öğretmenler tarafından kavram haritası hazırlanarak öğrencilere gösterildiğinde görsel olarak kavramların birbiri ile ilişkisi daha iyi anlaşılmakta ve kavramların öğrenilmesi daha kolay hale gelmektedir.
Kavram haritaları öğrenciler tarafından hazırlandığı zaman öğrencileri bir ders konusunda geçen kavramları bulmaya ve onları ilişkilendirmeye zorlamaktadır. Öğrenciler kendi kendilerine ders konularının anlamlı bir biçimde öğrenilmesini öğrenmektedir.

Dersin her aşamasında farklı amaçlarla kullanılır. Dersin girişinde ön organize edici olarak, dersin gelişim kısmında öğretim materyali olarak, dersin sonuç kısmında ise hem özet hemde değerlendirme yapmak için kullanılabilir. Özellikle Fen bilgisi, Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgisi derslerinde kavram haritalarından faydalanılmaktadır. Kavram haritası bir karton yada kağıt üzerine çizilerek de yapılabildiği gibi artık teknolojinin gelişmesi ile bazı programlar ile kolaylıkla yapılabilmektedir.

Sponsorlu Bağlantılar