Sponsorlu Bağlantılar

Kavimler Göçü

Balamir öncülüğünde Karadenizin kuzeyinden batıya göç eden Hunlar Kavimler Göçü’ne sebep olmuşlardır (Milattan sonra 375 yılında).

Kavimler Göçü’nün Sebepleri

 • Hunların asyanın batısında sayılarının çoğalması ve bu duruma bağlı olarak artan nüfus ve kabileler arasında rekabetlerin başlaması
 • Hunların İdil ırmağına kadar ilerlemesi ve ilerledikleri topraklardaki kavimleri yurtlarından çıkarmaları.
 • Hunların bu baskıları sonucunda kavimlerin göç etmeye başlamasına sebep olmuştur, tüm Avrupayı saran bu göç yüzyıllar boyunca devam etmiştir.

Kavimler Göçü’nün Sonuçları

 • Roma Imparatorluğu ikiye bölündü. Batı Roma 476′ da, Doğu Roma (Bizans) 1453’te İstanbul’un fethi ile yıkıldı.
 • Avrupa’nın etnik ve siyasi yapısı değişti.
 • Avrupa üzerinde sosyal, kültürel, dini ve siyasal değişimler başladı.
 • Feodalite (Derebeylik) ortaya çıktı
 • Avrupa’da skolastik düşünce egemen oldu.
 • Hristiyanlık tüm Avrupa’da yayıldı.
 • İlk çağ sona erdi, orta çağ başladı.
 • Avrupa Hun Devleti kuruldu.

NOT: skolastik düşünce: Dar düşünce, sınırlandırılmış düşünce demektir. Bilinen bir düşüncenin dışında hiçbir düşünceye hayat hakkı tanımamaktır. Kilisenin söylediklerinin dışında doğru yoktur. Deney ve gözlem yasaktır.

Sponsorlu Bağlantılar