Genel Kültür

Hamilelikte Rubella IgM ve IgG Pozitif Çıkması Ne Demek? Avidite Testi Nedir?

Günümüzde hamile olduğunu öğrenen bir bayana ilk yapılan kan tahlillerinde bir çok değişkene bakılır. Bunlardan birisi de Rubella IgM ve Rubella IgG değerleridir. Rubella yani kızamıkçık hastalığını daha önce geçirdiğiniz veya hamilelik esnasında geçirip geçirmediğinize bakılır. Şimdi Rubella IgM ve Rubella IgG değerlerini ayrı ayrı inceleyecek olursak; Rubella IgM değerinin hamilelikte negatif çıkması istenir ve beklenir. Bunun sebebi IgM değerinin pozitif çıkması demek kızamıkçık hastalığını çok yakın bir tarihte geçirdiğiniz

Güneş’in Yapısı Ve Özellikleri Nelerdir?

Güneş’in Yapısı Güneş yapısı itibariyle gazlardan oluşmuştur. Güneş’in büyük bir kısmı Hidrojen (H) atomlarından meydana gelir. Dünyamızdan 1.300.000 kere büyük olan gök cismi bizden 149.000.000 km uzaklıktadır. Dış sıcaklığı 6.000 santigrat, iç sıcaklığı ise 20.000.000 santigrattır. Güneş’in Özellikleri Güneş, Güneş sisteminin merkezinde yer almaktadır, Güneş sistemindeki en büyük gök cismidir. Güneş büyük bir gök cismi olduğu için, çekim kuvveti diğer gezegenlerden daha fazladır. Güneş’in şekli küredir, şekli top gibi yuvarlaktır.

Evrendeki Olayların Anlaşılmasında Fizik Biliminin Önemi Nedir?

Fizik biliminin ortaya çıkış amacı ve araştırdığı tüm olaylar evren üzerinedir. Fizik bilimi doğa olaylarını incelemek, evrendeki olayları anlamak, dünyanın var oluşunu anlamlandırmak, güneş-ay-gezegenlerin ilişkisini anlatan bir bilim dalıdır. Aslında fizik kelimesinin Yunanca karşılığı da “doğa” demektir. Buradan anlaşılacağı gibi fizik doğa ve insan arasındaki ilişkiyi araştırır, doğa olaylarını matematiksel olarak ifade eder. Hayatın hemen her alanında fizik bilimi vardır ve diğer tüm bilim dallarıyla da bağlantılıdır fizik bilimi; Yıldızların

Gezegenlerin Temel Özellikleri Nelerdir?

Evrende bir çok gök cismi bulunmaktadır. bu gök cisimlerinden bazıları gezegenlerdir. Gezegen; bir yıldızın etrafında dönen büyük gök cisimlerine verilen addır. Gezegenlerin Özellikleri Nelerdir? Gezegenler ancak Güneş’ten aldıkları ışığı yansıtarak görülebilir. Gezegenler sönmüş katılaşmış çevresine ısı ve ışık saçmayan gök cisimleridir. Güneş sisteminde bulunan gezegenler; Merkür, Venüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün’dür. (uzaktan yakına doğru) Venüs ve Uranüs kendi ekseni etrafında doğudan batıya (saat yönünde), diğer gezegenler ise batıdan doğuya

Günlük Yaşamda Hareketli Cisimlerin Sebep Olabileceği Tehlikeler Nelerdir?

Hızla hareket eden bir cismin bize çarpması kötü sonuçlar doğurabilecek bir durumdur. Hareket halindeki tüm cisimler bir kuvvet sonucu harekete başlar ve bu kuvvet cismin hareketi son buluncaya dek devam eder. Hareket halindeki bir cisme dokunmak o kuvvete maruz kalmaya sebep olabilir . Çocuk parklarında sallanan bir salıncaktan uzak durmak gerekir. Aynı şekilde hareket halindeki tüm oyuncaklardan uzak durmalıyız. Patenle kayan bir çocuğun önünde durmak, bisikletle giden bir insanın önünde

Zahter Otu Nedir? Zahter Balı Faydaları Nelerdir?

Zahter otu dağlık, otlak alanlarda yetişen yabani bir bitkidir. Kekik otuna benzerliği ile bilinir hatta bazı yörelerde dağ kekiği de denilmektedir. Yaprakları şifa deposu olan zahter sapıyla birlikte toplanarak gölgelik alanlarda kurutulur. Genellikle çayı yapılır ve  kahvaltılık olarak kullanılır. Zahter öksürüğe çok iyi gelen bir bitkidir. Boğaz enfeksiyonu, grip, soğuk algınlığı gibi rahatsızlıklarda kullanılır. Yaraların iyileşmesini sağlar, dezenfektan etkisi yapar. Hazmı kolaylaştırıcı, iştah açıcı etkisi vardır. İçerisinde bir çok vitamin

İnsan Faaliyetleri Sonucu Gelecekte Oluşabilecek Sorunlar Nelerdir?

İçinde bulunduğumuz yüzyılın en büyük sorunlarından biri çevre sorunlarıdır. Çevre kirliliği beraberinde bir çok sorunu da getirmektedir. Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği gibi tüm canlıları etkileyen sorunlar ortaya çıkmaktadır. Bugünün sorunlarını şu şekilde sıralayabiliriz; Gelişen teknoloji ve sanayiye bağlı kirlilikler, Ormanların, yeşil alanların yok edilmesi, tahrip edilmesi, Su kaynaklarının kimyasal veya evsel atıklar ile kirletilmesi, Düzensiz ve plansız kentleşme, Var olan kaynakların aşırı ve düzensiz tüketimi gibi bir çok

Doğal Hayat Alanlarının Tahribi ve Orman Yangınları

 Doğal Hayat Alanlarının Tahribi Canlılığın varoluşundan bu yana doğada belli bir denge ve düzen vardır. Canlılar arasında doğal olarak varolan av ve avcı ilişkisi vardır. Bu ilişki kendiliğinden yüzyıllar boyunca devam etmiş ve böylece ekosistem dengede kalmıştır. Ancak insanoğlunun doğaya müdahalesi ile doğal alanlar ve canlılara zarar verilmekte ve doğal yaşam alanları tahrip edilmektedir. İnsanların aşırı ve dengesiz avlanması, ağaçların kurallara uyulmadan kesilmesi, sulak alanların kurutulması, aşırı nüfus artışı, sanayileşme,

İnsanda Embriyonik Gelişim Süreci Nasıldır?Segmentasyon, Gastrulasyon, Organogenez Nedir?

İnsanda embriyonik gelişim süreci üç aşamadan oluşmaktadır; segmentasyon, gastrulasyon ve  organogenez. Yumurta ve spermin yumurta kanalında buluşmasından sonra oluşan zigotun, önce embriyo ardından fetüs olması aşamaları embriyonik gelişim sürecinin tamamlanması ile olur. Segmentasyon Döllenme gerçekleştikten sonra zigotun oluşması ile çok hızlı şekilde mitoz bölünmeler başlar. Bir dizi mitoz bölünmenin yaşanması ile zigottaki hücre sayısı artar. Bu yaşanan mitoz bölünmelere Segmentasyon denir. Segmentasyon ile hücre büyümesi değil hücrelerin bölünmesi ile yeni

Üriner Sistem Rahatsızlıkları Nelerdir?

Böbrek Taşı Böbrek kanalları içerisinde genellikle bilinmeyen nedenlere bağlı olarak bazı minerallerin birleşerek oluşturduğu sert yapılara böbrek taşı denir. Erkeklerde kadınlara oranla 3 kat daha fazla görünür. Böbrek taşı sorunu olan kişilerin hayat kalitesini çok kötü etkileyen bir hastalıktır. Parathormonun çok salınması sebebiyle genellikle kalsiyum iyonunun sertleşmesi ve böbrekte istenmeyen yapılar oluşturması durumudur. Böbrek Yetmezliği Böbrek yetmezliğinde böbreklerin işlevini kaybetmesi durumudur. Böbrek nakli veya diyalizle ancak tedavi edilebilir. Böbrek yetmezliği