Eğitim

Işık Nedir? Doğal Işık Kaynakları ve Yapay Işık Kaynakları Nelerdir?

Varlıkları görmemizi sağlayan, ışık kaynaklarından etrafa doğrular boyunca yayılan enerjiye ışık denir. Işık tüm canlılar için gerekli olan bir enerji çeşididir. Işık sadece görmeyi sağlayan bir enerji türü olarak düşünülmemelidir. Işık enerjisi olmasaydı hayat olmazdı. Bazı cisimler çevresine ışık yayabilirken bazıları yayamaz. Çevresine kendi ürettiği ışığı yayan cisimlere ışık kaynağı denir. Güneş, mum, fener, ateşböceği, yıldırım, yıldız hepsi birer ışık kaynağıdır. Ay ve gezegenler, Güneş’ten gelen ışığı yansıtarak görünürler. Bunlar

Yüzey Gerilimine Etki Eden Faktörler Nelerdir? Günlük Hayattan Örnekler

Yüzey gerilimi: Bir sıvının üst tabakasının bir kuvvet karşısında esneklik özelliği göstermesiyle meydana gelir. Sıvıların yüzey gerilimini etkileyen faktörler sıcaklık, basınç, katkı maddeleri, sıvının cinsi gibi bazı faktörlerdir. Bu faktörleri inceleyecek olursak; Sıvının cinsi: Her sıvının yüzey gerilim katsayısı farklıdır ve bu katsayıya göre yüzey gerilimi değişmektedir. Örneğin su ve alkolun yüzey gerilim katsayıları farklıdır. (su=0,073) , (alkol=0.023) Sıcaklık: Sıvıların yüzey gerilimi sıcaklık değiştikçe değişir. Sıcaklığı artırılan bir sıvının yüzey

Adezyon ve Kohezyon Nedir? Adezyon ve Kohezyon Olaylarına Örnek

Adezyon diğer adıyla yapışma olayı farklı türdeki moleküllerin birbirini çekmesi olayına denir. Farklı türdeki molekülden kasıt genellikle katı ve sıvı moleküller arasında oluşan yapışma olayına adezyon denir.  Suyun bir yüzeye yapışması ve orada kalması durumu adezyonu en iyi şekilde açıklar. Adezyon olayı günlük yaşamda her zaman karşılaştığımız bir olaydır. Ellerini yıkayan bir kişinin elinin üzerinde duran su damlası adezyona örnektir. Yağmur yağdıktan sonra çiçeklerin üzerinde yada yapraklarında duran yağmur damlaları

Bilim Araştırma Merkezlerinin Fizik Bilimi İçin Önemi Nedir?

Bilim araştırma merkezleri görevi itibariyle pozitif bilimler ile ilgili araştırmalar ve deneyler yapan, bilimsel çalışmaları teşvik eden destek veren, diğer ülkelerle iş birliği içerisinde bilimsel faaliyetleri yürüten ve bilim insanı yetiştiren kurumlardır. Bilim araştırma merkezlerinin tüm pozitif bilimler için önemi büyüktür ancak fizik bilimi için daha önemli bir konumdadır. Bilim araştırma merkezlerinde fizik bilimi ile ilgili yapılan araştırmalar, deneyler, uzay araştırmaları, nükleer araştırmalar, atom araştırmaları gibi çalışamalar fiziğin gelişmesi ve

Ses Dalgaları İle İlgili Temel Kavramlar ve Farabi’nin Ses Dalgaları İle İlgili Çalışmaları

Ses dalgaları ile ilgili 5 temel kavram vardır. Bunlar rezonans, yükseklik, tını, yankı ve şiddettir. Bu kavramları açıklamalı olarak yazımızda anlatacağız. Rezonans Ses kaynağının bir saniyedeki titreşme sayısına frekans denilir. Frekansı eşit iki kaynaktan birisi titreşmeye başlayınca diğeri de titreşir ve bu olaya rezonans denir. Rezonans olayına müzik aletlerinde çokça rastlanır. Ayrıca salınım hareketi yapan aletlerde yine rezonans olayı görülür. Yükseklik Ses yüksekliği demek bir sesin ince veya kalın olmasına

Ökaryot Hücre Nedir? Ökaryot Hücre Kısımları Nelerdir?

Ökaryot hücre prokaryot hücrelere göre daha gelişmiş yapıdaki hücre tipidir. Ökaryot hücrenin organelleri ve çekirdeği zarla çevrilidir. Ayrıca hücre zarı ve sitoplazması da vardır. Gerçek bir çekirdeği olan ökaryot hücrenin DNA’sı bu çekirdek içerisinde bulunur. Ökaryot hücreler çok hücreli  her canlının vücudunda bulunan hücrelerdir. İnsan, hayvan, bitki, yosun ve mantar gibi canlıların tümünde ökaryot hücre bulunur. Ökaryot hücre dıştan içe doğru üç kısımdan oluşmaktadır; hücre zarı, sitoplazma ve organeller ve

Kimyanın Temel Kanunları Nelerdir?Kütlenin Korunumu, Sabit Oranlar ve Katlı Oranlar Yasaları

Kütlenin Korunumu Kanunu Kütlenin korunumu kanunu aynı zamanda bu kanunu ortaya atan ve ilk kez bundan bahseden kişi olan Antoine Lavosier’in adıyla yani Lavosier Kanunu diye de anılır. Kütlenin korunumu kanunu yada diğer adıyla Lavoiser kanunun prensibi kütlenin miktarının değişmemesi, korunmasıdır. Açıklayacak olursak; bir tepkimeye giren maddeler ile çıkan maddelerin kütlesi birbirine eşit olmak zorundadır. Örneğin; 5 gram madde tepkimeye girdiyse tepkime sonunda yine 5 gram madde olmalıdır. Kütle korunumu kanunun

Prokaryot Hücre Nedir? Prokaryot Hücre Kısımları Nelerdir? Prokaryot Hücre Özellikleri Nelerdir?

Prokaryot hücreler basit ve ilkel yapılı hücrelerdir. Prokaryotların zarla çevrili gerçek bir çekirdeği ve sitoplazmasında zarlı organeli bulunmayan yapılardır. Prokaryotlar endoplazmik retikulum, plastlar ve mitokondri bulundurmaz, sadece bir kaç basit organeli vardır. DNA’larını içeren basit yapı sitoplazma içinde dağınık şekilde nükleoid denilen bölgede yer almaktadır. Prokaryot hücre taşıyan canlılar bakteriler, mavi-yeşil algler ve virüslerdir. Prokaryot hücrenin kısımları şu şekildedir; sitoplazma, nükleoid, kapsül, hücre duvarı,hücre zarı, ribozom, kamçı, piluslar. Bu kısımlar

Fizikokimya Nedir? FizikoKimya Hangi Alanlarda Kullanılır?

Fizikokimya, kimya biliminin biyokimya, analitik kimya gibi alt dallarından birisidir. Fizikokimya bir maddenin reaksiyon ve davranışlarının açıklanmasını ve yorumunun yapılmasının fizik bilimi ile ilişkilendirildiği bir daldır. Fizikokimyanın amacı maddenin ölçülebilen tüm durumları için deneyler tasarlamak, deneylerin cihaz ve metotlarının belirlenmesini sağlamaktır. Fizikokimya bilimi ile uğraşan kişilere fiziksel kimyagerler denir. Fiziksel kimyagerler maddenin atom ve moleküllerinin fiziksel özelliklerini anlamak için çalışırlar. Maddelerin analizi, test edilmesi gibi görevleri de vardır. Fizikokimyasal yasalar

Analitik Kimya Nedir? Analitik Kimya Kısaca Tanımı ve Özellikleri

Analitik kimya bir maddenin belli bir miktarının kimyasal bileşenlerini analiz etmek ve tanımlamak için kullanılan, kimya bilimine bağlı bir bilim dalıdır. Analitik kimya bu incelemeleri yapmak için bir çok aracı ve yöntemi kullanarak sonuca ulaşır. Analitik kimyada analizler iki şekilde yapılır. Kalitatif (nitel analiz) ve Kantatif (nicel analiz) şeklindedir. Kalitatif analiz maddenin içeriği, türü hakkında bilgi veririrken, kantatif analiz de maddenin miktarı sayısal olarak önemlidir. Analitik kimya günümüzde bir çok