Eğitim

Karbonhidratlar Nedir? Karbonhidratların Sınıflandırılması ve Yapısı

Karbonhidratlar nedir? Nişasta, selüloz ve şeker formunda canlı dokularda ve yiyeceklerde oluşan organik bileşikler grubudur. Oksijen ve hidrojenin karbonhidratlardaki oranı sudakiyle aynıdır, yani 2: 1. Enerji vermek için tipik olarak hayvan vücudunda parçalanır. Karbonhidrat Formülü Karbonhidratlar genel formülü C x (lH 2 O) y .   Karbonhidratların Kimyadaki Tanımı Kimyasal olarak karbonhidratlar, optik olarak aktif polihidroksi aldehitler veya ketonlar veya hidrolizde bu tür birimler üreten bileşikler olarak tanımlanır. Karbonhidratlara ayrıca

Çiçekli Bitkilerde Üreme : Tozlaşma, Döllenme, Meyve ve Tohum Oluşumu Nedir?

Bitkilerde üreme hem eşeyli hem de eşeysizdir. Ancak çiçekli bitkilerin çoğu eşeyli olarak ürer ve çiçek, eşeyli üreme sürecinde önemli bir rol oynar. Bu nedenle, çiçek aynı zamanda bir bitkinin üreme kısmı olarak da adlandırılır. Komple çiçek tipik olarak şunlardan oluşur: Sepals, Sapçık, kaliks yaprakları Stamen – anter ve filamandan oluşan erkek üreme kısmı. Pistil – üç bölümden oluşan dişi üreme kısmı-stigma, stil ve over. Bitkilerde Eşeyli üreme Ercik veya

Bitkilerde Su, Mineral ve Fotosentez Ürünlerinin Taşınma Mekanizması

Bitkiler Tarafından Taşınan Ana Maddeler Nelerdir? Su köklerden bitkiden ve yapraklardan dışarı taşınır. Mineral tuzlar (iyonlar) köklerden bitkinin tüm kısımlarına taşınır. Fotosentezde yapılan şeker yapraklardan bitkinin her yerine taşınır. Oksijen ve karbondioksit yaprak yüzeyindeki küçük deliklerden (gözeneklerden) taşınır ve bitki içindeki tüm hava hücrelerine ve tüm canlı hücrelere yayılır. Nakliye Yolları Ve Mekanizmaları Nelerdir? Su genç köklerin dış katmanlarından köklerin merkezine hücre duvarları ve sitoplazma yoluyla taşınır. Difüzyon ve ozmoz

Oksijenli (Aerobik) Solunum Nedir? Oksijenli Solunumda Reaksiyona Giren Ve Çıkan Ürünler Nelerdir?

Solunum Nedir? Solunum, tüm canlı organizmalarda önemli kimyasal işlemlerden biridir. Bu işlem, ya oksijen varlığında ya da Oksijen yokluğunda meydana gelir. Örneğin, insanlar oksijen gazını soluyarak solunum işlemini gerçekleştirirler. Bitkiler ve hayvanlar dahil diğer birçok canlı organizma, metabolik aktiviteleri için enerji elde etmek üzere solunuma ihtiyaç duyar. Solunum Türleri Solunum iki tiptir; Oksijenli solunum (Aerobik) ve oksijensiz solunum (Anaerobik). Oksijenli Solunum (Aerobik) : Gıdalardan enerji üretmek için oksijen gazı varlığında

Gutasyon Nedir? Suyun Taşınmasında Stomaların Rolü Nedir?

Gutasyon, su damlacıklarının çimen gibi bazı damarlı bitkilerin gözeneklerinden salınması işlemidir. Gutasyon genellikle atmosferden bitkilerin yüzeyine yoğunlaşan çiğ damlacıkları ile karıştırılır. Gutasyon sıvısı, çoğunlukla potasyum ve şekerler içeren çeşitli inorganik ve organik bileşikler içerir. Yaprak yüzeyinde kuruma üzerinde beyaz bir kabuk kalır. Gutasyon Mekanizması Toprağın yağmur suyuyla sulandırıldığı ve atmosferdeki nem oranının yüksek olduğu koşullar altında, bitkinin kök sistemi fazla suyu emer. Sonuç olarak, suyu yukarı doğru zorlayan köklerde hidrostatik

Çiçeğin Kısımları ve Görevleri Nelerdir?

Bitki kök, gövde, yaprak ve çiçek gibi farklı kısımları olan canlı bir organizmadır. Bunlar arasında, çiçek güzelliği ve kokusundan dolayı bir bitkinin en çekici kısmıdır. Çiçekler doğayı renkli ve hoş kılar. Süslemeler, kültürümüzü sembolize etmek, duygular vb. Gibi çeşitli amaçlar için kullanıyoruz. Ayrıca çiçek bir bitkinin üreme birimidir. Çiçeğin Bölümleri Çiçek bitkilerde önemli bir işlev görür. Üreme kısmı olarak, bir bitki türünün üreme adı verilen süreçle devam etmesini sağlar .

Güç Santrallerinin Avantaj ve Dezavantajları Nelerdir?

Ülkemizde ve dünyada kullanılan bir çok güç santrali vardır bunlardan bazıları; termik santral, hidroelektrik santral, rüzgar santrali, jeotermal santral ve nükleer santraldir. Bu güç santrallerinin her birinin kendine özgü avantajları ve dezavantajları vardır. Hidroelektrik Santral Hidroelektrik santrallerin avantajları; temiz, yenilenebilir, güvenilir enerji sağlayan santrallerdir. Dezavantajları ise; büyük barajların kurulması su canlılarının yaşamını olumsuz şekilde etkiler, hidroelektrik santrallerin yapım maliyetleri oldukça yüksektir. Termik Santraller Termik santrallerin avantajları; ucuz elektrik üretimi sağlanması,

Korozyon Nedir? Korozyonu Önleme Yöntemleri ve Kurban Elektrot Nedir?

Metallerin Korozyonu ve Önlenmesi Korozyon Nedir? Demirden yapılmış bir eşya atmosfere maruz kaldığında, eşya yüzeyinde kırmızımsı bir kaplama oluştuğu görülmektedir. Bu kaplama pas olarak bilinir, aslında atmosferde mevcut olan oksijen ile reaksiyona girerek oluşan bir metal oksittir. Bir metalin yüzeyine nem veya etrafındaki başka herhangi bir madde ile saldırıldığında, o zaman metal yüzey aşınmış olarak bilinir ve fenomen korozyon olarak bilinir. Bu nedenle, potasyum ve sodyum gibi reaktif metaller atmosfere

Modern Periyodik Tabloyu Kim Buldu?

Modern Periyodik Cetvelin Tarihsel Gelişimi Modern periyodik tablonun tarihine başlamadan önce periyodik cetvel kelimesini öğrenmeliyiz. Şimdi periyodik tablo nedir? Bu sadece öğelerin rastgele düzenlendiği veya öğelerin sabit düzende düzenlendiği bir tablo mu? Periyodik tablo, temel olarak, elementlerin atom numarası bazında düzenlendiği bir tablodur. Benzer kimyasal özelliklere sahip elementler aynı dikey kolonun altına düşer. Bu dikey kolonlar periyodik tablo grupları olarak bilinir. Doberiener’ın üçlüsü: Alman kimyager, Johann Dobereiner 1800’de ilk olarak

Kolloidal Çözelti Nedir? Kolloidal ÇözeltiÇeşitleri Nelerdir?

Kolloidal Çözelti Nedir? Bazen bir kolloidal süspansiyon olarak tanımlanan bir kolloidal çözelti , maddelerin düzenli bir şekilde bir sıvı içinde süspanse edildiği bir karışımdır. Kolloid düzenli olarak başka bir maddeye yayılmış küçük bir malzemedir. Kolloidal sistemler, madde gazının, sıvı ya da katı olan üç ana durumdan herhangi birinde meydana gelebilse de, açıkça bir kolloidal çözelti, bir sıvı birleşmesine karşılık gelir. Gerçek bir yapıştırma ve bir koloidal yapıştırma arasındaki ayırt edici