Eğitim

Manisa Lalesi Özellikleri Nelerdir? Manisa Lalesini Koparmanın Cezası Ne Kadar?

Ülkemiz bir çok bitki ve hayvan türüne ev sahipliği yapmakta ve bu türler arasında bir çok endemik tür bulunmaktadır. Endemik tür sadece belli bir bölgede yetişen ve o bölgeye özgü türlere verilen isimdir. Manisa’nın Spil Dağında yetişen Manisa Lalesi’de ülkemizde yetişen en kıymetli lalelerden bir tanesidir. Senede yalnızca bir kez açan Manisa Lalesi görenleri kendisine hayran bırakacak bir güzelliğe sahip. 6 adet taç yaprağı vardır ve taç yaprağın zemini siyah

Işık Prizmasının Özellikleri Nelerdir? Işık Prizmasının Kullanım Alanları Nelerdir?

Birbirine paralel olmayan üçgen kesitli saydam ortamlara ışık prizması denir. Işık prizmasının özellikleri şu şekildedir; renkler ışık prizması üzerinde oluşur. Beyaz ışığın ışık prizması üzerine düşürülmesi sonucu ışık spektrumu oluşur. Bu ışık spektrumundan renkler kırmızıdan mor renge doğru ilerler. Işık prizmaları saydam maddelerden yapılırlar. Işığın kırılma kanunlarına uygun kırılmaya uğrarlar. Işık prizmalar günlük hayatta bir çok alanda kullanılırlar. Özellikle göz kusurlarından olan şaşılığın derecesinin ölçümünde ışık prizmalarından faydalanılır. Periskoplarda, bisikletlere

Avustralya Sığır Çobanı Köpeği (Topukçu) Özellikleri Nelerdir?

Avustralya kökenli olan bu köpek ırkı, son derece zeki, hareketli, aktif ve sağlam yapılıdır. Avustralya göçmenleri tarafından büyükbaş hayvan sürülerine çobanlık etmek için geliştirilip, eğitilmiştir. Bugün hala sığır sürülerini güden köpek olarak kullanılıyor. Tüm faaliyetlerin parçası olmaktan ve yapmaktan oldukça zevk alır. Yabancılar açısından tehlikeli olmasına rağmen ailesinin sadık bir koruyucusudur. Çoban olarak kullanılmasının yanı sıra, çeviklik, itaat, ralli, flyball ve uçan disk müsabakaları dahil olmak üzere, köpek sporlarında da

Elektrik Alan Nedir? Elektrik Alan İle Elektriksel Kuvvet Arasındaki İlişki

Elektrik alan bir elektrik yükünün başka bir elektrik yükü üzerinde oluşturduğu itme veya çekme kuvvetinin etkisine denilir. Elektrik yüklerinin etkisini gösterdiği alanlara yine elektrik alan denir. Yüklü bir cismin etrafında pozitif yüke etki eden elektriksel alandır elektrik alan. Elektrik alan tarafından çevresindeki yüklere gözle görülemeyen bir kuvvet uygulanır ve bu kuvvetin ancak sonuçları görülebilmektedir. Elektrik alan vektörel bir büyüklüktür ve bir büyüklüğü, yönü ve doğrultusu vardır. Elektrik alan birimi Newton/Coulomb’dur.

Dormansi (Çimlenme Durgunluğu) Nedir? Dormansi Olayı Hakkında Bilgi

Bitkilerin çimlenmesi  ve büyümesi için bir çok etken gereklidir. Su, ışık, nem gibi etkenlerin hepsi yeterli olsa bile bitkiler çimlenmeyebilir. Belli bir noktaya geldikten sonra büyümesinde bir duruş olabilir. Bitkinin dış etkilerden değil, içsel etkilerden dolayı çimlenmesinin durması olayına dormansi denir. Bazı bitkilerde dormansi 1 gün sürerken bazı bitkilerde 3 aydan fazla sürmektedir. Dormansi olayı bazen bitkiler için iyi bir durum olmaktadır. Dormansi durumundaki bitki içinde besinleri depolar ve büyümeye

Yapay Seçilim Nedir? Tarım Ve Hayvancılıkta Yapay Seçilim Örnekleri Nelerdir? Yapay Seçilime Örnekler

Dünyanın var oluşundan bugüne kadar bir çok canlı çeşidi var olmuş ve var olmaya devam etmektedir. Hayvanlar kendi cinsleri ile çiftleşip aynı cins yavrular dünyaya getirmekte, bitkiler doğal olarak üremekte ve yine kendisiyle aynı bitkiler meydana gelmekteydi. Taa ki insanoğlu bazı şeylere müdahale edene kadar. Örneğin bir köpek hangi köpek ile çiftleşeceğine sadece kendisi karar vermekteydi ancak insanların bu müdahalesi sonucu kendi istediği köpek ile değil bilim insanlarının yada köpek

Tam Gölge Nedir? Tam Gölgeyi Etkileyen Değişkenler Nelerdir?

Her çocuk mum ışığında gölge oyunları izlemiştir yada mumun ışığında duvarda kendi gölgesini seyretmiştir. İşte bu çocukken bizleri eğlendiren durumun bilimsel adıdır gölge. Bir ışık kaynağının opak bir maddeden geçemeyip bir duvar yada perde gibi bir ekranda bıraktığı ize gölge denir. Örneğin elektrik kesilince mum ışığının önünden geçen bir kişi duvarda yada perdede kendi yansımasını görebilir. El feneri ışığında da durum aynıdır.   İşte bu gölge çeşidine tam gölge denilir.

Ampul Parlaklığını Etkileyen Değişkenler Nelerdir? Bağımlı, Bağımsız ve Kontrollü Değişkenler

Basit elektrik devresini okullarda tüm çocuklar kurmuştur. Bu elektrik devresinin elemanları pil, kablo ve ampulden oluşan basit bir devredir. Ampule bağlanan iletken kablo, pile  bağlanınca ampul çalışır ve ışık yayar. Devrelerin bağlanma şekline göre paralel ve seri bağlı devreler olmaktadır ve devre çeşidine göre ampullerin parlaklığı da değişiklik göstermektedir. Seri devrelerde ampul sayısının artması ile ampul parlaklığı azalmaya başlar. Paralel devrelerde ise ampul sayısının artması parlaklığı etkilemez. Ayrıca devrelerde bağımlı, bağımsız

Uygun Aydınlatma Nedir? Uygun Aydınlatmanın Göz Sağlığı İçin Önemi

Uygun aydınlatma bir ortamdaki ışığın gözü rahatsız etmeyecek, yormayacak, rahatça etrafı görmeyi sağlayacak, doğru renk ve miktardaki aydınlatmaya denilir. Uygun aydınlatmanın ne çok fazla ışık yayması ne de çok az ışık yayması veya gözü rahatsız edecek renkteki, ortama uygun olmayan renklerdeki aydınlatmalardan uzak olması gerekir. Örneğin evimizde salonu aydınlatmanın amacı salonun içerisini rahatça görmek ve hareket etmek içindir. Okullardaki aydınlatmanın amacı dersleri daha rahat işleyebilmek, aktif öğrenimi sağlamak için materyalleri

Saydam, Yarı Saydam ve Saydam Olmayan Maddeler Nelerdir? Özellikleri Nedir?

Işığı geçiren ve arkasını net şekilde gösteren maddelere saydam maddeler denir. Örneğin pencerenin arkasından dışarıya baktığımızda rahatlıkla dışarıyı görmekteyiz. Pencere yani cam saydam bir maddedir. Cam bir bardağın içine konulan çay, kahve veya meyve suyunu da bardağın dışından kolaylıkla görmekteyiz. Temiz bir derenin dibindeki taşları, sığ sulardaki balıkları da kolaylıkla görebiliriz. Demek ki su da saydam bir maddedir. Diğer saydam maddelere örnek verecek olursak; alkol, kolonya, buz, elmas, şeffaf naylon,