Eğitim

Dalton’un Atom Teorisi: Yıkılmaz Atomlar

Neredeyse iki bin yıl sonra, basitleştirici madde üzerine çalışmalar Dalton tarafından gerçekleştirildi. 1808’de John Dalton ünlü Dalton Atom Teorisi’ni tanıttı. Bu teoriyi “Yeni Bir Kimyasal Felsefe” başlıklı bir makalede yayınladı; Gerçekten de felsefe bu dönemde yeniydi.

Üre Nedir? Ürenin Özellikleri ve Kullanım Alanları Nelerdir?

Üre Nedir? Üre, karaciğerde oluşan azotlu bir bileşiktir. CH 4 N 2 O kimyasal bir formülüne sahiptir. Ayrıca Karbamit veya Ureophil olarak bilinir. Üre, protein metabolizmasının son ürünüdür. Atık bir üründür ve fizyolojik bir işlevi yoktur. Kanda çözülür ve böbrekten geçerek idrarla atılır. Üre suda çözülür ve toksik değildir. Renksizdir ve kokusu yoktur. Endüstride yaygın olarak kullanılan önemli bir ham maddedir ve yaygın olarak gübrelerde kullanılır. Üre – CH 4

Buharlaşma Nedir? Buharlaşmanın Soğutma İşleminde Önemi Nedir?

Buharlaşma Nedir? Vücudunuza parfüm püskürken, vücudunuz biraz daha serin hisseder. Aynısı aseton ve su için de geçerlidir. Bu, buharlaşmanın veya maddenin sıvı halinden buhar durumuna geçişinin bir etkisidir. Tek fark, serinliğin hissedilme oranıdır. Aseton kullanımı esnasında, vücudunuzun sıvı ile temasta olan kısmı hızlı şekilde soğuyacaktır. Bunun nedeni, asetonun buharlaşma oranının su veya parfümünkinden daha yüksek olmasıdır. Şimdi bu soğutmanın nasıl gerçekleştiğini anlayalım. Soğutma İşlemine Neden Olan Buharlaşma Buharlaşma doğal olarak

Helyum Nedir? Helyum’un Kimyasal Özellikleri ve Kullanım Alanları Nelerdir?

Helyumun Kimyasal Özellikleri Sembol : He Atomik Numara : 2 Atom Kütlesi : 4,003 Grup : 18 Erime Noktası : Bilinmiyor Kaynama Noktası : 68268.928 ° C, −452.07 ° F, 4.222 K Yoğunluk (g cm − 3) : 0.000164 20 ° C’de : Gaz Anahtar İzotopları : 4 O Elektron Düzenlenişi : 1s 2 CAS Numarası : 7440-59-7 ChemSpider ID : 22423 Kim Tarafından Keşfedildi? : Helyum Londra’da Sir William

Yoğunlaşma (Yoğuşma) Nedir? Yoğunlaşmanın Su Döngüsünde ki Önemi Nedir?

Yaz aylarında, güneş altında çalıştıktan sonra kendimizi çok susuz hissederiz. Eve geldikten sonra, buzdolabından soğuk bir su şişesi aldığımızda, şişenin dışındaki küçük su damlacıklarını fark edebiliriz. Bu su damlacıkları şişeye nereden geldi? Bu görüntü yoğunlaşma sonucu ortaya çıkar. Yoğunlaşma (Yoğuşma) Nedir? Yoğunlaşma, maddenin fiziksel halinin gaz halinden sıvı haline değişmesidir. Havadaki su buharının (gaz formunda) daha soğuk bir yüzeye temas ettiğinde sıvı suya dönüştüğü bir işlemdir. Havadaki su soğuk bir

Tuz Nedir? Tuz Çözeltilerinin Asitlik ve Bazlık Özellikleri Nelerdir?

Tuz Nedir? Tuz, H + dışında bir katyona ve OH – dışında bir anyona sahip iyonik bir bileşiktir. Asitler ve bazlar arasındaki nötrleştirme reaksiyonunda suyla birlikte elde edilir. Deniz suyunda büyük miktarlarda bulunur. Tuz, hayvansal yaşam için esastır ve tuz ihtiyacı insanların en büyük zevklerinden biridir. Örneğin: NaCI, CuCl 2 vs. Asit + Baz → Tuz + su Tuz Çeşitleri Nelerdir? Asidik Tuz: Bir diprotik veya poliprotik asidin kısmi nötrleştirilmesiyle

Karışım Nedir? Özellikleri Nelerdir? Karışımların Niteliklerine Göre Sınıflandırılması

Karışım Nedir? Kimyada iki veya daha fazla maddenin birbiriyle birleşmesi ile ortaya çıkan oluşuma “karışım” denir. Maddelerin birleşimi sonucu oluşan sonuç maddenin yapısını değiştirmez ve kimyasal olarak birleştirilmez. Karışımların Genel Özellikleri Karışımlar, birbirleriyle kimyasal olarak birleştirilmeyen iki veya daha fazla maddeden oluşur. Karışımların özellikleri aşağıda listelenmiştir. Bir karışımın bileşenlerinin her biri orijinal özelliklerini korur. Bileşenler kolayca ayrılabilir. Bileşenlerin oranı değişkendir. Karışım Örnekleri; Ham yağ : Organik bileşiklerin bir karışımı (özellikle

Vitaminlerin Özellikleri Nelerdir? A, D, E, K, B ve C Vitaminlerinin Görevleri ve Canlılar İçin Önemi Nedir?

Vitaminlerin Genel Özellikleri Farklı aktiviteler yapabilmek için enerjiye ihtiyaç duyduğumuz bilinen bir gerçektir. Bu enerjileri yediğimiz yiyeceklerden alıyoruz. Aldığımız normal gıdaların yanı sıra vücudumuzun az miktarlarda belirli bileşiklere ihtiyacı vardır. Bu bileşiklerin doğru çalışmaması ve eksikliği hastalıklara neden olabilir. Bu bileşikler vitamin olarak adlandırılır. Bunlar vücudun bazı biyolojik fonksiyonlarını yürütmek için ve vücudun gelişimi için önemlidir. Vitamin Çeşitleri Vitaminler, suda çözünür vitaminler ve yağda çözünen vitaminler olarak sınıflandırılır. Yağda Çözünen