Sponsorlu Bağlantılar

Karışımların Ayrılması

  1. Elektriklenme İle Ayrılma
  2. Mıknatıs İle Ayırma
  3. Öz Kütle Farkı İle Ayırma
  4. Eleme Yöntemi İle Ayırma
  5. Süzme İle Ayırma
  6. Çözünürlük Fakir İle Ayırma
  7. Hal Değiştirme Sıcaklıkları Farkı İle Ayırma
  8. Gaz Karışımlarını Çözünürlük Farkı İle Ayırma

1 – Elektriklenme İle Ayırma

Elektrik yüklemek istediğimiz plastik veya cam çubukları giyeceklerimize veya saçımıza sürdüğümüz de elektrik yükü kazanırlar. Kağıt parçaları veya nane tozu gibi hafif bazı tanecikler bu yüklü çubuklar ile çekime maruz kalırlar. Yükten etkilenen cisimle etkilenmeyen cisim bir arada bulunursa bu özellik sayesinde karışım bileşenlerine ayrıştırılabilir.

2 – Mıknatıs Yöntemi İle Ayırma 

Mıknatıs tarafından çekilen maddelere ferromanyetik maddeler denir. Mıknatıs demir kobalt ve nikel gibi metalleri ve bu maddelerden teneke iğne gibi malzemeleri çeker.

 

3 – Özkütle Farkı İle Ayırma 

Yoğunlukları birbirinden farklı, içeriğinde iki ve üstü madde bulunduran karışımlar Özkütle farkından faydanılarak ayrıştırılabilir.

Katı – katı karışımlar rüzgar veya su yardımı ile birbirlerinden ayrıştırılır. Kullanılan sıvının, çözelti içindeki maddenin birisinden büyük diğerinden küçük olması gerekir. Diğer dikkat edilmesi gereken konu ise katı maddenin suyun içinde çözünmemesi gerekmektedir.

Sıvı maddelere ise örnek olarak zeytin yağı ve suyu örnek gösterebiliriz. Bu iki maddenin karışımında Özkütlesi büyük olan madde altta toplanır. Alttaki madde bir huni veya musluk yardımı ile birbirinden ayrıştırılabilir.

4 – Eleme İle Ayırma

Bir elek yardımı ile, tanecik büyüklükleri birbirinden farklı olan iki madde ayrılabilir.

Sponsorlu Bağlantılar

5 – Süzme Yöntemi İle Ayırma

Katı – sıvı  karışımlarında süzme işlemine örnek vermek istersek; Barajlardaki suyun filtre ve eleklerden süzülerek ayrıştırmak, makarnayı suyundan ayırmak için süzmek veya topraklı suyu bir kumaş yardımı ile birbirinden ayırmak, süzme yöntemine iyi bir örnek olabilir.

6 – Çözünürlük Farkı İle Ayırma Yöntemi

Bazı katı maddeler suda çözülürken bazıları ise çözünmemektedir. Bir örnekle;  katı – katı maddelerin suyun içinde çözünerek  birbirinden ayrılmasını anlatalım. Tuz ve talaş karışımını el ile birbirinden ayırmak imkansızdır. Ancak karışıma bir miktar su ekleyerek tuzu eritebiliriz. Böylece tuz ve talaş birbirinden ayrılmış olur. Tuzu da buharlaştırma yöntemi ile sudan ayırabiliriz.

7 – Hal Değiştirme Sıcaklıkları Farkı İle Ayırma Yöntemi

Katı – Katı madde karışımları erime noktası farkı ile ayrılabilirler. Erime noktası düşük olan madde sıvı hale dönüşerek diğerinden ayrılır.

Sıvı – Sıvı maddeler ise buharlaşma noktası farklı olan karışımlar buharlaştırılıp  yoğunlaştırılarak birbirinden ayrılırlar. Buna  ayrımsal damıtma denir.

Gazlarda ayrımsal damıtma yöntemi ile ayrılır. Ham petrolün içindeki gaz buharlaştırılıp yoğunlaştırılarak birbirinden ayrılabilirler.

Sponsorlu Bağlantılar

8 – Gaz Karışımlarını Çözünürlük Farkı İle Ayırma

Gazlar özellik olarak birbirlerinden farklıdırlar. Belli bir çözücüye, çözünürlükleri farklı olan gazlar bu çözücü içerisine gönderilirse, gazlardan birisi çözünür diğeri çözünmez. Böylece karışım birbirlerinden ayrılmış olur.

Bileşiklerin Ayrışması

Elementler ve Bileşikler fiziksel yöntemler ile ayrıştırılamadığından, karışımların ayrıştırılmasındaki ayırt edici özelliklerden faydalanır.

1 – Isı Enerjisi İle Ayrışma 

Elementlerin bir kısmı ısıya maruz kaldıklarında element yada bileşiklerine ayrılabilirler.

2 – Elektroliz Yöntemi İle Ayrışma

Su gibi bazı bileşikler elektrik enerjisi ile kendini oluşturan elementlere ayrılabilirler. Bu yönteme elektroliz denir.

Bazı bileşikler elektroliz yönteminin dışında da ayrıştırılabilirler. Bileşik içinde bulunan madde ile reaksiyona girebilecek başka bir madde bileşik ile reaksiyona sokularak ayrılabilirler.

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar