Sponsorlu Bağlantılar

Canlılarda bulunan belli bazı özelliklerin anne-babadan yavru canlılara aktarılmasına kalıtım denir, kalıtım kavramını ilk olarak ortaya atan kişi Mendel’dir. Mendel yaptığı çalışmalar ile kalıtımı ve kalıtıma dair genel esasları belirlemiştir.

Kalıtım: Canlılığa dair özelliklerin kuşaktan kuşağa aktarılmasına denilir.
Genetik: Kalıtımı inceleyen bilim dalıdır.
Karakter: Bireyler arasında çeşitlilik gösteren, bir nesilden diğer nesile aktarılabilen özelliklerdir. Örnek: sineklerde kanat şekli ve rengi
Gen: Kromozomlar üzerinde bulunan ve bir karakterin ortaya çıkmasından sorumlu olan  DNA parçasına denir. Harflerle gösterilir.
Alel gen: Aynı karaktere etki eden ve biri anneden, diğeri babadan gelen genlerdir. Lokusta yer alırlar.
Dominant gen: Baskın genlerdir. Homozigot veya heterozigot durumda etkisini fenotipte gösterir.
Resesif gen: Çekinik genlerdir. Sadece homozigot oldukları durumda etkisini fenotipte gösterebilirler.
Homozigot: Bir karaktere ait anne ve babadan aynı alellerin gelmesi durumudur.
Heterozigot: Bir karaktere ait anne ve babadan farklı alellerin gelmesi durumudur.
Genotip: Canlının sahip olduğu genetik yapıya denir.
Fenotip: Genotip ve çevresel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkan fiziksel görünüşe denir.
Lokus: Kromozomlarda bulunan genlerin karşılıklı olarak yerleştiği noktalara denir.

Sponsorlu Bağlantılar