Sponsorlu Bağlantılar

Dünyanın oluşmaya başlamasından günümüze kadar geçen sürenin yaklaşık 4,6 milyar yıl olduğu tahmin edilmektedir. Bu süre içerisinde yer kabuğunda çok önemli gelişmeler olmuştur.

1. İlkel Zaman (Prekambriyen)

Günümüzden yaklaşık 600 milyon yıl önce sona eren jeolojik devirdir. 4 milyar yıl sürdüğü tahmin edilmektedir. sularda tek hücreli canlılar ortaya çıkmıştır. En eski kıta çekirdekleri oluşmuştur. İlk bitki olan algler ortaya çıkmıştır.

2. Birinci Zaman (Paleozoik)

Günümüzden yaklaşık 225 milyon yıl önce sona eren jeolojik devirdir. Yaklaşık 375 milyon yıl sürmüştür. Bu devirde kıta çekirdekleri büyümeye devam etmiştir.

Kaledoniyen ve Hersiniyen kıvrımları oluşmuştur. Taş kömürü yatakları oluşmuştur. İlk kara bitkileri ortaya çıkmıştır. Balığa benzer ilk organizmalar ortaya çıkmıştır.

3.İkinci Zaman ( Mesozoik)

Günümüzden yaklaşık 65 milyon yıl önce sona eren jeolojik devirdir. Yaklaşık 160 milyon yıl sürmüştür. Ekvatoral ve soğuk iklimler belirmeye başlamıştır. Kimmeriç ve Avustrien kıvrımları oluşmuştur. Anadolu’nun bulunduğu arazide Tetis jeosenkilinali oluşmuştur. Dinazorlar bu devrin başında ortaya çıkmış sonunda ise yok olmuştur.

Sponsorlu Bağlantılar

4. Üçüncü Zaman  ( Tersiyer)

Günümüzden yaklaşık 2 milyon yıl önce sona eren jeolojik devirdir. Yaklaşık 63 milyon yıl sürmüştür. Kıtalar bugünkü görünümünü kazanmaya başlamıştır. Linyit yatakları oluşmuştur. Bugünkü iklim bölgeleri ve bitki toplulukları belirmeye başlamıştır. Alp kıvrım sistemi gelişmiştir. Şiddetli volkanik olaylar ve depremler görülmüştür. Atlas ve Hint okyanusları ortaya çıkmıştır.

5. Dördüncü Zaman ( Kuvaterner )

Günümüzden 2 milyon yıl önce başlayan ve hala devam eden jeolojik devirdir. Batı Avrupa, İskandinavya ve Kanada buzullarla kaplanmıştır. Buzul devirleri yaşanmıştır. İnsan ortaya çıkmıştır.

Sponsorlu Bağlantılar