Sponsorlu Bağlantılar

Yer kabuğu tek bir parçadan oluşmamaktadır. Yerkabuğu çeşitli parçalara ayrılmıştır. Bu parçaların her birine şole (levha) denir. Bu parçaların bileşimleri, yoğunlukları, derinlikleri ve kalınlıkları birbirinden farklı özellikler gösterirler.

Yerkabuğu bir mozaik manzarası gösterir. Bu mozaik yapının belirmesinde faylarla birbirinden ayrılmış yer kabuğu bloklarının o bölgedeki kalınlığı veya yüksekliği, yoğunluğu ve kimyasal bileşimi etkili olmaktadır.

Kalınlıkları, bileşimleri ve yoğunlukları farklı olan bu çok çeşitli bloklar yerin derinliklerinde bir denge halinde bulunmaktadır. Bir diğer ifadeyle bu blokların manto içinde uygulamış oldukları basınç belli bir derinlikte dengelenmekte veya eşitlenmektedir. İşte bu dengeye izostatik denge adı verilir. Bu dengeye ortalama 40-50 km. derinlikte (izostatik denge seviyesi) erişilmektedir. İzostatik denge devamlı bozulmak durumunda olmasına karşılık yerkabuğunda gerçekleşen hareketlerle sürekli korunmaktadır. İzostatik dengenin korunması için gerçekleşen bu hareketlere izostatik hareketler adı verilir.

İzostatik hareketlerin meydana gelmesini veya izostatik dengenin bozulmasına neden olan olaylar ise;

  • Aşınım olayları (Rüzgarlar, Akarsular, Buzullar)
  • Birim olayları (buzullaşma, volkanizma ve dış kuvvetlerin biriktirme faaliyetleridir) olarak ifade edilir.
  • Kısacası yer kabuğundaki bütün iç ve dış olaylar sonucunda meydana gelen değişmeler izostatik denge konusu ile açıklanmaktadır.
Sponsorlu Bağlantılar