Sponsorlu Bağlantılar

İzmir İktisat Kongresi (17 Şubat 1923)

 • Kazım Karabekir’in başkanlığında toplanan kongreye sanayici, tüccar, işçi ve çiftçilerden oluşan 1135 kişi katılmıştır.
 • Misak-İktisadi andı içilmiştir. Siyasi bağımsızlık gibi ekonomik bağımsızlık anlayışı vurgulanmıştır.
 • Kongrede öz kaynakları değerlendirmek, büyük devletlerden yardım almadan kalkınmayı sağlamak ilkesi benimsenmiştir.
 • Kongrenin İzmir’de yapılmasının amacı İzmir’in büyük bir ticaret merkezi olmasıdır.
 • Yunan ordusu tarafından yakıp yıkılan İzmir’i gazetecilere, halka ve yabancılara göstermek için de İzmir seçilmiştir.
 • Milli Mücadelenin bağımsızlık anlayışı sadece siyasi olarak değil aynı zamanda ekonomik olarak da özgür olmaktan geçtiği kongrede vurgulanmıştır.

Kongrede Alınan Kararlar

 • Borsaların millileştirilmesi
 • Milli bankaların kurulması
 • Hava ve deniz ulaştırmacılığının geliştirilmesi
 • Kabotaj Kanunu
 • Sanayinin teşvik edilmesi
 • Aşar vergisinin kaldırılması
 • İşçilerin çalışma şartlarının kolaylaştırılması
 • İşçiler için sendika hakkı getirilmesi
 • Anonim şirketler kurulmasının kolaylaştırılması
 • Küçük işletmelerden ve el işçiliğinden büyük fabrikalara geçilmesi
 • Özel sektöre destek verecek iki tane devlet bankası kurulması
 • Demir yollarının yapılmasına başlanılmalıdır
 • Özel sektör devlet tarafından desteklenmeli, gelişmesine yardım edilmelidir.
 • Ham maddesi yurt içinde yetişen fabrikalar, işletmeler kurulmalıdır.
Sponsorlu Bağlantılar