Sponsorlu Bağlantılar

İstanbul’un Fethinin Türk Tarihi Açısından Sonuçları

 • Osmanlı İmparatorluk haline gelmiştir.
 • İstanbul Osmanlı yıkılıncaya kadar başkent olmuştur.
 • Osmanlı’nın Anadolu ve Rumeli toprak bütünlüğünü sağlanmıştır.
 • Bizans’tan kurtulan Osmanlı’nın Avrupa’da ilerlemesi kolaylaşmıştır.
 • İstanbul Boğazı ve İpek Yolu Osmanlı’nın eline geçmiştir.
 • Osmanlı’nın Kuruluş Devri sona ermiş, Yükselme Devri başlamıştır.
 • Fener Patrikhanesi’nin Osmanlı Devleti’ne bağlanmasıyla Osmanlı padişahları Ortodoks halkın koruyucusu durumuna gelmiştir.
 • 2. Mehmet Fatih ünvanını almıştır.

Mısır Seferi Sebepleri ve Sonuçları Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayın.

İstanbul’un Fethinin Dünya Tarihi Açısından Sonuçları

 • 1058 yıllık Bizans İmparatorluğu yıkılmıştır.
 • Osmanlı’nın İslam dünyasındaki irtibatı artmıştır.
 • Orta Çağ bitmiş Yeni Çağ başlamıştır.
 • İpek Yolu’nun Osmanlı’nın eline geçmesiyle Avrupa devletleri açık denizlere açılarak yeni yollar araması Coğrafi Keşifler’in başlamasına yol açmıştır.
 • İstanbul’un fethinden sonra İtalya’ya giden Bizanslı bilginler eski Roma’ya ait eserleri inceleyerek Rönesans’ın gelişmesinde etkili olmuşlardır.
 • Osmanlı’nın dünya siyasetinde önemi artınca Avrupalılar İstanbul’da ilk sürekli elçiliklerini açmışlardır.
 • Ortodokslar Osmanlı himayesine girmiş varlığının devam etmesi sağlanmıştır.

Kuvayımilliye Nedir? Kuvayımilliye Hakkında Bilgi Almak İçin Tıklayın.

Sponsorlu Bağlantılar