Sponsorlu Bağlantılar
 • Türklerde toplumun temelini Oguş (aile) oluşturur.
 • İlk Türk devletlerinde toplumsal yapı; Ogus (aile), ailelerin birleşmesiyle Urug, Urugların birleşmesiyle Boy, boyların birleşmesi ile Bodun oluşur.
 • Ailenin reisi erkek olmakla birlikte kadının da önemli bir yeri ve konumu vardı.
 • Türk toplumunda tek eşle evlilik (Monogamie) yaygındır. Eşlerin sebep göstermek şartıyla karşılıklı olarak boşanma hakları vardır.
 • Türklerde akraba sayısı artırılarak karşılıklı olarak birbirlerine destek ve himaye sağlanması amacıyla dışarıdan evlilik (Exogamie) tercih edilmiştir.
 • İslamiyetten önce Türklerde kimsenin doğuştan ayrıcalığı yoktur. Sosyal sınıf ayrımı oluşmamıştır.
 • Sosyal sınıf ayrımının oluşmamasında en önemli iki etken toprağın devletin malı olması ve göçebe yaşam tarzıdır. Çünkü bu durum özel mülkiyetin gelişmesini engellemiştir.
 • Konargöçer yaşam şeklinin yaygın olduğu Türkler “yurt”, “alacık” veya “Keregü “denilen çadırlarda yaşamışlardır.
 • Hayvancılık önemli ekonomik uğraşlar arasında olup, at, deve, sığır ve koyun beslemişlerdir.
 • Türkler hayvancılıkla beraber tarımı sadece akarsu boyunca uzanan ovalarda yapmışlardır.
 • Hunlardan itibaren buğday, arpa, mısır, baklagiller ve kendir gibi sanayi bitkileri yetiştirilmiştir.

Not : Tarla ve ekin Türkçenin en eski kelimelerindendir.

 • Türkler ticarete oldukça önem vermişler, İpek yolunun hakimiyeti için Çinlilerle sürekli mücadele etmişlerdir.
 • Türkler maden işlemeciliğinde özellikle demircilikte büyük gelişme göstermişlerdir.

Not : İlk Türk devletlerinde askerlikten sonra gelen en önemli devlet işi vergi konusudur. Göktürklerde Tudun hakan adına vergileri tahsil ederdi. Uygurlarda ise Ağıcı denen memurlar mesken, hayvan ve toprak vergilerini toplardı.

Sponsorlu Bağlantılar