Sponsorlu Bağlantılar
 • Türkler göçebe oldukları için taşınabilir malzemeden sanat eseri yapmışlar, Uygurlardan sonra kalıcı kültür unsuru oluşmuştur.
 • Eski Türklerde resim ve heykel vardır, ancak gelişimi Uygurlar dönemindedir.
 • En gelişmiş sanatlardan biri çadır sanatıdır.
 • Orta Asya Türk çadır tipi Türk İslam devletlerinde Kümbet şeklinde mimariye yansımıştır.
 • Minyatür ve çinicilik Uygurlarla başlar.
 • Uygurların yerleşik hayata geçmeleriyle birlikte mimari gelişmiştir.
 • Uygurlarda Fresk oldukça gelişmiştir.
 • İlk evler Uygurlar tarafından kerpiçten yapılmıştır.
 • Süslemede geometrik şekiller, insan figürleri ve bitki figürleri kullanılmıştır.
 • Dünyanın en eski halısı kabul edilen ve Hunlar dönemine ait halı Pazırık kurganında bulunan Türk halısıdır.

 • Esik kurganında bulunan altın elbiseli adam Türk maden sanatının gelişmişliğinin göstergesidir.
 • Türklerin Milli çalgıları kopuzdur.
 • Bando önemli bir yere sahiptir.
 • Çok fazla bilgi olmamakla birlikte coğrafya, iklim, gökyüzü ve yeryüzü konusundaki ilgileri, bilgi birikimleri, ziraatle ilgili takvim hazırlamaları, sulama kanalları inşa etmeleri Türklerin maddi kültür kalıntılarına birer örnektir.

Not : Türkler erken tarihlerden itibaren on tabanlı (desimal) sistemi kullanmış, bu sistemle çeşitli matematik işlemlerini yapmışlardır.

Uygurlar tıp ve eczacılıkta diğer Türklerden daha ileriye gitmişler, bitkisel ve hayvansal ürünlerden ilaçlar yapmışlardır.
Tunç yada bronz elde eden Türkler, maden kömürü kullanmış, nişadır, bakırcılık ve kuyumculukta ilerlemişlerdir.
Astronomide oldukça gelişen Türkler On iki Hayvanlı Türk Takvimini hazırlamışlardır.

Sponsorlu Bağlantılar