Sponsorlu Bağlantılar
  • Türklerde eli silah tutan herkes asker sayılırdı.(ordu-millet anlayışı)
  • Türk orduları daimidir. Kadın, erkek, yaşlı, genç herkes birer asker niteliğindedir. Tüm günlük hayat ve sosyal hayat askeri çalışmalar üzerine kuruludur.
  • Ordu- Millet anlayışından dolayı Türklerde paralı askerlik görülmemiştir.
  • Sürekli bir ordunun bulunduğu Türk devletlerinde ordunun temeli atlı askerlere dayanmıştır. Bununla birlikte az da olsa “yaya birlikler “yer almıştır.
  • Hazar Hakanlığındaki yabancı askerler istisna olmak üzere Türklerde ücretli bir askeri sınıf yoktur.
  • İlk düzenli Türk ordusu Mete’nin kurduğu Onlu Sistem/Tümen Sistemidir.(MÖ. 209)

Not : Mete’nin tahta çıkış tarihi olan bu tarih günümüzde Türk Kara Kuvvetlerinin kuruluş tarihi olarak kabul edilir.

  • Göktürk kağanlarının bahadırlardan seçilmiş özel bir muhafız birliği bulunmaktaydı. Bu birliğin askerleri “Böri ” (Kurt) adıyla anılmaktadır.
  • Türkler ok ve yay başta olmak üzere, kılıç, kalkan, mızrak, kargı ve hançer gibi silahlar kullanmışlardır.
  • Türklerin uyguladıkları savaş taktiğine Hilal taktiği, kurt kapanı veya Turan taktiği gibi isimler verilmiştir.
  • Ordu komutanlarına subaşı, Tarkan, Böri veya Noyan denilmiştir.
Sponsorlu Bağlantılar