Sponsorlu Bağlantılar
  • Türklerde sosyal hayatı düzenleyen, hem yönetenlerin hem de yönetilenlerin uymak zorunda olduğu yazısız kurallara Töre denir.
  • Hakan, kurultay ve gelenek göreneklerin oluşturduğu törenin eşitlik iyilik ve adalet gibi değişmeyen kuralları vardır, ancak töre zaman ve şartlara göre değiştirilebilirdi.
  • Türk devletlerinde adalet sisteminin başında bulunan kağan, ölüm dahil her türlü cezayı verme hakkına sahipti.

  • Adli teşkilat” Yargu ” adı verilen siyasi meselelerle ilgilenen yüksek mahkeme ile adi suçlara bakan yerel mahkemelerden oluşurdu.
  • Yargu’ya Kağan, yerel mahkemelere ise Yargan (Yarguci) başkanlık ederdi.
  • Türklerde göçebe yaşamın bir zorunluluğu olarak uzun süreli hapis cezası uygulanmazdı.
  • Bağlı olan atı veya at koşum takımını çalmak, adam öldürmek, savaştan kaçmak, devlete ihanet, kurultaya katılmamak ölümle cezalandırılır.
  • Bazen suçluların mallarına devlet hazinesi adına el konulup diğer aile fertlerinin hürriyetleri de kısıtlanırdı.
  • Hukuk kuralları Uygurlar zamanında yazılı hale getirilmiştir.

Not : Uygurlar döneminde yerleşik hayata geçilmesiyle ticaret gelişmiştir. Bu durum borçlar ve eşya hukuku alanında yenilik yapılmasını zorunlu kılmıştır. Kira, faiz, ipotek, ortaklık kurumu vb. konularda hukuki işlemler bu dönemde başlamıştır.

  • Moğollar Türk yasalarını yazılı hale getirerek cengiz yasalarını oluşturmuşlardır.
Sponsorlu Bağlantılar