Sponsorlu Bağlantılar
 • Türklerin asil dini Gök Tanrı (Tengri/ Tengiri) dinidir.
 • Ölümden sonra hayatın devam ettiğine inanılır ve ölen kişi eşyalarıyla gömülürdü.
 • Ceset mumyalaması da görülmüştür.
 • Gök Tanrı inancı dışında Türkler doğada bir takım gizli güçlerin var olduğuna inanır aynı zamanda bunları birer ruh olarak kabul ederlerdi.
 • (yer-su inancı/tabiat güçlerine inanma)
 • Eski Türkler ölmüş büyüklerine saygı gösterir, ruhlarına kurbanlar keserlerdi. (Atalar Kültü)
 • Türklerde putperestlik ve çok tanrıcılık yoktur.
 • İslamiyetten önce Zerdüşt, Mani, Buda ve Hristiyan dinlerinin de Türklerin inançları arasına girdiği görülmekteydi.
 • Türkler dini bir toplum değildi, daha çok siyasi bir karaktere sahipti.
 • Din adamları ayrı bir sınıf değildi.

Türk devlet ve topluluklarının tarihi süreçte kabul ettikleri dinler:
Budizm: Uygur ve Türgişler
Maniheizm: Uygurlar
Musevilik: Hazarlar
Hristiyanlık: Bulgarlar, Macarlar, Uzlar, Peçenekler, Kumanlar (Kıpçaklar), Avarlar

 • İslamiyeti kabul eden ilk Türk boyu Karluklardır.

İslamiyet öncesi Türk inanç sistemi ile ilgili önemli kavram ve terimler

Cennet: Uçmağ
Cehennem: Tamu
Kurgan: Oda biçiminde yapılan Orta Asya Türk mezardır.
Balbal: Türk heykel ve portre sanatının ilk örnekleri kabul edilen mezar taşlarıdır. Aynı zamanda ölen kişinin öldürdüğü düşmanı temsil ettiğinden kahramanlık göstergesidir.
Yuğ: Cenaze töreni. Bu törenlerde ölüyü hemen gömmezler (kötü ruhların bedeni terk etmesi için)
Sagu: Ağıt
Ongun: Kutsal hayvan
Kam/ Şaman/ Baksı: Din adam
Burkan: Budist putlar
Burkan evi: Budist tapınaklar

Sponsorlu Bağlantılar