Sponsorlu Bağlantılar

Işık ve Madde Arasındaki İlişki

Işık ve Madde, farkında olsanız da olmasanız da her gün etrafımızdadır. Işık bir enerji şeklidir. Güneş ışığında dışarı çıktığınızda, görünür veya kızılötesi ışık(ultraviyole) şeklinde güneşin nasıl elektromanyetik radyasyon yaydığını düşünüyor musunuz? Muhtemelen hayır! Güneş ışığı, her gün çevremizdeki milyonlarca ışık örneğinden sadece biridir. Tıpkı günlük aktivitelerde ışığın bir rolü olduğu gibi, güneşinde büyük önemi vardır. Madde, bizi çevreleyen bir nesnedir.  Bazı temel madde örnekleri elma, insan, kum, bilgisayar, güneş ve temelde aklınıza gelebilecek herhangi bir şeydir.

Işık ve Madde, birbirleriyle çeşitli şekillerde bağlantılıdır. Işık ve maddenin etkileşimi, etrafımızdaki her şeyin görünür olmasını sağlar. Işık, emisyon ve emilim gibi yollarla madde ile etkileşime girer. Fotoelektrik etki, maddenin ışığı nasıl emdiğinin bir örneğidir. Işıktan gelen enerjinin önemi, ne tür bir ışık olduğu ve Elektromanyetik Spektrum adı verilen bir ışık spektrumunun olmasına bağlıdır.

Işığın Emilimi

Işık bir boşluktan geçebilse de, tüm nesnelerin içinden geçemez. Işık bir nesneye çarptığında, iletilebilir, yansıtılabilir veya absorbe edilebilir. Nesne moleküllerden yapılmıştır ve her molekülün enerjiyi emerek daha yüksek enerji seviyelerine yükselebilen elektronları vardır. Frekans ne kadar yüksekse, o kadar fazla miktarda enerji vardır. Bu enerji elektron enerji seviyelerinden birine karşılık gelirse, elektron onu absorbe eder ve ısı olarak tekrar yayar. Bununla birlikte saydam materyaller, fotonun enerjisini ememezler. Foton absorbe olmadığından doğrudan geçebilir. Bazı malzemeler kısmen saydamdır, bazı fotonları emer ve diğerlerini iletir. Bu, malzemenin renkli görünmesini sağlar. Çünkü yalnızca belirli ışık renklerini geçebilir.

Işığın İletimi

İnsan görebildiğinden beri, ışığın ne olduğunu bilmek istiyordu. İlk günlerde, bir ışık ışının parçacıklardan oluştuğu düşünülmüştü. Daha sonra, enterferans ve kırınım fenomenleri gösterildi ve bunlar sadece bir ışık dalga modeli varsayılarak açıklanabildi. İlerleyen zamanlarda fotoelektrik etki ve Compton etkisi gibi olayların ancak bir ışık parçacığı modeli varsayarak açıklanabileceği gösterilmiştir. Bir ışık ışını bir ortam boyunca yansıtıp, iletebilir. Işığın farklı ortamlardan iletilmesi aşağıdaki bölümlerde verilmiştir.

Tanım

Işığın iletimi bir ortamın sunumunda gerçekleşir. Işığın iletimi için kullanılan ortam su, cam vs.’dir. Işığın iletilmesi için bir ortam zorunludur. Ortama bir ışık geldiğinde, parçaların bir kısmı yansıtılır ve parçaların bir kısmı ortama iletilir veya bu yoldan geçer. İletilen ışık ya ortam tarafından emilir ya da ortam boyunca tamamen iletilir.

Işığın Camdan İletimi

Hafif bir yayılım için bir ortam zorunludur. Burada cam ortam görevi görüyor. Bir ışık hüzmesi bir cam plaka üzerine geldiği zaman, ışınının bir kısmı su olduğunu ff e yansıma ile kırmızı. Kalan ışın cam ortamdan geçiyor. Bu işlem ışığın camdan iletimi olarak bilinir. Bu işlem devam ederken , parçaların bazıları ortam tarafından emilir. Kalan diğer kısım ortamdan geçiyor. Böylece, ışık ışınının yoğunluğu , iletimden sonra azalır . Bu işlem sırasında, ışının yönü ortamın doğasına göre de değişmektedir. Işık ışını bükülmesi ışığın kırılması olarak bilinir. Şekil ışığın camdan geçişini göstermektedir. Yöndeki değişiklikler de şekilde portredir.

Sponsorlu Bağlantılar

Işığın Su Yoluyla İletimi

Su yüzeyinde bir ışık ışını meydana geldiğinde, yansıtılır ve kalan kısım ortamdan iletilir. Burada su, ışığın iletimi için bir ortam görevi görür. Burada ayrıca olay ışınının ve iletilen ışının yönü biraz farklıdır. Bu kırılma olaylarından kaynaklanmaktadır. Verilen şekil ışığın sudan geçişini göstermektedir

Işık Enerjisinin İletimi

Işık bir enerji şeklidir. Işığın iletimi sırasında, bu ışığın enerjisi de iletilir.

Işık Dalgalarının İletimi

Işık hem parçacık hem de dalga doğasına sahiptir. Işığın ikili doğası olarak adlandırılır. Kırılma, Parazit ve Kırınım ışığın dalga modelini ve fotoelektrik etkiyi anlamak için yararlıdır ve Compton etkisi ışığın parçacık yapısını ortaya çıkarır. Hafif dalga yayılımı için bir ortam zorunludur. Bu ortamda ışık dalgası herhangi bir mesafeye iletilir. Işık dalgasının hızı 3 ×108 olarak hesaplanır

Sponsorlu Bağlantılar