Sponsorlu Bağlantılar

Isı ve sıcaklık birbirine çok yakın ve her zaman karıştırılan kavramlardır. Ancak birbirlerinden farklı kavramlardır. Isı; Sıcaklıkları farklı iki maddenin bütün moleküllerinin sahip olduğu potansiyel ve kinetik enerjilerinin toplamına denir. Isı bir enerjidir ve birimi Joule(J) ve kaloridir (cal). Isı kalorimetre kabı ile ölçülmektedir. Madde miktarına bağlıdır.

Sıcaklık; Bir maddeyi oluşturan taneciklerden bir tanesinin ortalama kinetik enerjisine denir. Sıcaklık bir enerji değildir.  Sıcaklığın birimi olarak Celcius (°C) , Kelvin gibi birimler kullanılmaktadır. Sıcaklık ölçümü termometre ile yapılmaktadır. Sıcaklık madde miktarına bağlı değildir.

Öz ısı; 1 gram saf maddenin sıcaklığını 1 °C arttırmak için verilen ısıya öz ısı denir. Öz ısı  küçük “c” harfi ile gösterilir. Birimi J/kg°C veya cal/g°C ‘dir.

Isı sığası; Herhangi miktardaki bir maddenin ısısını 1°C arttırmak için verilmesi gereken enerji miktarına ısı sığası denir. Isı sığası büyük “C” harfi ile gösterilir. Birimi J/°C veya J/K olarak kullanılır.

Hal Değişimi; Bir maddenin bir halden başka bir hale geçmesi duruma denir. Örneğin katı haldeki suyun (buz) eriyerek sıvı hale geçmesi gibi. Maddelerin ısı alarak yada vererek bir halden başka bir hale geçmesi durumudur.

Sponsorlu Bağlantılar

Isı Yalıtımı; Maddeler arası ısı akışını yavaşlatmak için bazı maddelerin kullanılmasına ısı yalıtımı denir. Kullanılan bu maddelere ısı yalıtkanı denir.

Sponsorlu Bağlantılar