Sponsorlu Bağlantılar

İnorganik Kimya Nedir?

Organik kelimesi; içinde karbon atomları içeren bileşikleri belirtir. Dolayısıyla, içinde karbon-hidrojen atomları içermeyen bileşiklerin çalışmasına değinen kimya dalına “İnorganik Kimya” denir. Basit bir deyişle, Organik Kimya’nın tersidir. Karbon-hidrojen bağı olmayan maddeler metaller, tuzlar, kimyasal maddeler vb.

Bu gezegende, yaklaşık 100.000 inorganik bileşik sayısı olduğu bilinmektedir. İnorganik kimya, bu bileşiklerin davranışlarını, fiziksel ve kimyasal özelliklerini de inceler. Periyodik tablonun karbon ve hidrojen dışındaki elementleri, İnorganik bileşikler listesinde yer almaktadır.

İnorganik Bileşiklerin Sınıflandırılması

İnorganik kimya altında sınıflandırılan organik bileşikler:

Asitler

Asitler; suda çözünen, hidrojen iyonları veya H + İyonları üreten bileşiklerdir. Asit örnekleri arasında Hidroklorik asit, sitrik asit, sülfürik asit, sirke vb. bulunur. Asidik reaksiyonun bir örneği aşağıda gösterilmektedir.

Hidroklorik asit + su → H + + Cl

Baz

Baz, suda çözüldüğünde (karıştırıldığında) hidroksil iyonları üreten madde veya bileşik türüdür. Potasyum hidroksit, kalsiyum hidroksit, amonyak, sodyum hidroksit gibi bazlar, suda çözündüğünde OH üretir.

Potasyum Hidroksit + H20 → K + + OH-

Sponsorlu Bağlantılar

Tuzlar

Tuz; Bir asit ve bir baz arasındaki reaksiyon sonucu elde edilen maddelere “Tuz” denir. Sodyum hidroksitin sofra tuzu, tipik tuz örneklerinden biridir.

Oksitler

Oksitler; oksijen atomundan oluşan bileşikler.

Reaksiyon Türleri ve Örnekler

İnorganik kimyanın yaklaşık dört tip kimyasal reaksiyonu vardır ; kombinasyon, ayrışma, tek yer değiştirme ve çift yer değiştirme reaksiyonları.

Kombinasyon Reaksiyonları

Kombinasyon; burada iki veya daha fazla madde Kombinasyon reaksiyonu olarak adlandırılan bir ürün oluşturmak için bir araya getirilir. Örneğin:

Sponsorlu Bağlantılar

Barium + F 2 → BaF 2

Ayrışma Reaksiyonu

Tek bir elemanın ayrıldığı veya söz konusu ürünün iki üründe parçalandığı reaksiyon türüdür. Örneğin:

FeS → Fe + S

Tek Yer Değiştirme Reaksiyonları

Bir elemanın tek bir atomunun bir elemanın başka bir atomunun yerini aldığı reaksiyon. Örneğin:

Zn (ler) + CuS04 (sulu) → Cu (lar) + ZnS04 (sulu)

Sponsorlu Bağlantılar

Çift Yer Değiştirme Reaksiyonları

Bu reaksiyon tipine ayrıca “metatez reaksiyonları” da denir. Burada iki farklı bileşiğin iki elementi iki yeni bileşik oluşturmak için birbirini değiştirir. Örneğin:

CaCl2 (sulu) + 2AgN03 (sulu) → Ca (NO3) 2 (sulu) + 2 AgCl (ler)

İnorganik Kimya Uygulamaları

  • İnorganik kimya; Biyoloji, kimya, mühendislik vb. Gibi çeşitli alanlarda yüksek uygulama alanlarını bulur.
  • Tıp alanında ve ayrıca sağlık tesislerinde uygulanır.
  • En yaygın uygulama günlük yaşamımızda tuz veya Sodyum hidroksit bileşiğinin kullanılmasıdır.
  • Kabartma tozu, keklerin ve diğer gıda maddelerinin hazırlanmasında kullanılır.
  • Seramik endüstrisinde birçok inorganik bileşik kullanılmaktadır.
  • Elektrik alanında, elektrik devrelerine bilgisayarlarda vb. Silikon olarak uygulanır.
Sponsorlu Bağlantılar