Sponsorlu Bağlantılar

İnkılapçılık (Devrimcilik)

“Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılâpların, (devrimlerin) gayesi Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün anlam ve görüşleriyle uygar bir toplum haline ulaştırmaktır” Mustafa Kemal (1925)

 • İnkılap, sözcük anlamı olarak değişme, bir halden başka bir hale dönüşmeyi ifade eder. Arapça kökenlidir.
 • Dilimizde inkılap ve devrim sözcükleri eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.

İnkılap; mevcut düzenin kısa zamanda, zorla ve tümüyle yıkılıp, yerine yeni bir düzenin kurulmasıdır.

 • Atatürk’ün inkılapçılık anlayışı: Atatürk, en büyük eserim dediği Türkiye Cumhuriyetini, bağımsızlık savaşı ve bu savaşı tamamlayan Türk İnkılabının temel ilkeleri üzerine kurmuştur.
 • Atatürk’e göre inkılapçılık, eskiyi, köhneyi ve kötüyü yok edip, yerine iyiyi, güzeli, yeniyi ve çağdaşı koymaktır.
 • Atatürk’ün kendisinin de belirttiği gibi, Türk inkılabının amacı Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen çağdaş ve bütün anlam ve görünüşüyle
 • uygar bir toplum haline getirmektir. Bunu yaparken de akıl ve bilimi temel yol gösterici olarak kullanmıştır.

Not : Atatürk’ün diğer ilkelerini de içine alan en genel ve ana ilkedir. Tüm ilke ve inkılaplara sahip çıkmayı ifade eder.

 • İnkılapların güvence altına alınması amacıyla inkılapçılık Türkiye Cumhuriyeti’nin temel prensiplerinden birisi olarak kabul edilmiş ve bu ilke anayasaya konulmuştur.

İnkılapçılık İlkesinin Temel Nitelikleri

 • Çok kısa zamanda gerçekleştirilen köklü yenilikler sayesinde başıbozukluk ve kargaşa dönemi yaşanmamış, milli egemenliğe dayanan bir devlet kurulmuştur
 • Saltanattan cumhuriyete, teokratik devletten laik devlete geçilirken, diğer ülkelerde yapılan inkılaplara göre daha kolay ve kansız bir dönem yaşanmıştır.
 • inkılaplar sonunda Türk toplumu ümmetten millet esasına geçmiş ve siyasi iktidar milletin eline geçmiştir.
 • İnkılaplar gerçekleştirilirken doktrinci olmayan, faydacı bir yol izlenmiştir.
 • Türk inkilabı dünyadaki sistemlerin herhangi birinin kopyası değil, Türkiye’nin koşullarından çıkmış ve Türkiye’ye özgü bir sistem yaratmıştır.
Sponsorlu Bağlantılar