Sponsorlu Bağlantılar

Sosyal ve Ekonomik Hayat

  • Toplum, hanedan üyeleri, askeri mülki yöneticiler ve halktan meydana gelmiştir.
  • Köylü hür olup sahip olduğu toprağın cinsine göre devletin himayesinde çalışır, vergi vermekle yükümlüdür.
  • Türk- İslam devletlerinde iktisadi hayatın en önemli kurumlarından biri ilk kez Hz. Ömer devrinde uygulanmaya başlayan ikta sistemidir.
  • Sosyal sınıf ayrımı yoktur.
  • Tarıma elverişli topraklar mevcut olup sulama kanalları ile tarım geliştirilmiştir.
  • Fütüvvet (Ahilik/ Lonca) teşkilatları sayesinde örgütlü bir ticari yapı oluşturulmuştur.
  • Ticarette gelişen büyük Selçuklular çok sayıda çarşı ve kervansaray inşa etmişlerdir.
  • İktisadi refahı toplumun tüm kesimlerine yayma aracı olan ve kökeni Uygurlara kadar giden vakıflar Türk-İslam devletlerinde yaygınlaşmıştır.
  • Türk- İslam devletlerinde uygulanan islam hukuku vergi sisteminin oluşumunda da etkili olmuş ve vergi sistemi bu doğrultuda şekillenmiştir.

Türk-İslam Devletlerinde Vergiler

Zekat : Belli bir oranda hayvanı, değerli madeni ve ticari malı olan Müslümanlardan alınır.
Haraç : Gayrimüslimlerden ürün üzerinden 1/5 oranında alınır.
Öşür : Müslümanlardan ürün üzerinden 1/10 oranında alınır.
Cizye : Sağlıklı Gayrimüslim erkeklerden askerlik yapmadıkları için alınır.

NOT: Cizye kadınlardan, çocuklardan, ihtiyarlardan ve din adamlarından alınmazdı.

Sponsorlu Bağlantılar