Sponsorlu Bağlantılar

Sanat

  • İlk Müslüman Türk devletlerinde sanat alanında büyük gelişme kaydedilmiştir. Karahanlılar döneminde Türk-İslam sanatının temelleri atılmış
  • ve bu dönemin mimari eserleri sonraki döneme örnek olmuştur
  • Türk-İslam devletlerinde yerleşik yaşamın önem kazanması imar faaliyetlerini ön plana çıkarmış; cami, medrese, kervansaray, köprü vb. eserler
  • inşa edilmiştir.
  • İlk Türk devletlerindeki anıt mezar mimarisi Karahanlılar döneminde türbe mimarisi olarak devam etmiştir.
  • Selçuklularda anıt mezarlar kümbet ve türbe olmak üzere iki değişik şekilde inşa edilmiştir.
  • Dini mimarinin bir diğer unsuru olan medreseler de ilk kez karahanlılar tarafından yapılmış ve diğer Türk-İslam devletleri de çok sayıda medrese inşa etmişlerdir.
  • Türk-İslam devletleri sivil mimaride de özgün eserler inşa etmişlerdir.
  • Bu alandaki eserlerden kervansaraylar ilk kez Karahanlılar döneminde yapılmış ve ribat adı verilmiştir.

Güvenlik ve konaklama amacıyla yapılan ribatlar surlarla çevrili olup mescit, ahır ve odalardan oluşmaktadır.

Sivil mimari unsurlardan olan saray da Türk-İslam devletlerinde oldukça önemlidir.

  • Süsleme ve el sanatları alanında Türk-İslam devletlerinde taş süslemeciliği, ahşap işçiliği, minyatür, hat, halı ve kilim dokumacılığı oldukça gelişmiştir.

İslamiyet’ten önceki genelde hayvan üslubuna bağlanan temalar hızla ayıklanmış, yerini bitkisel ağırlıklı süsleme, yazı ve geometrik şekillerden oluşan soyut kavramlara bırakmıştır.

Sponsorlu Bağlantılar