Sponsorlu Bağlantılar

Büyük Selçuklu Ordusu

 • Gulaman-ı Saray : Doğrudan sultana bağlı ve üç ayda bir maaş alan muhafız birlikleri
 • Hassa askerleri: Hizmetleri karşılığı ikta toprağı tahsis edilen sultana bağlı özel birlikler
 • Sipahiler : İkta sahiplerinin gelirleri karşılığında besledikleri atlı askerler
 • Eyalet askerleri : Meliklerin ve eyalet yöneticilerinin orduları
 • Türkmenler : Başlangıçta ordunun temelini oluşturan gönüllü birlikler

Toprak Sistemi

 • İlk Türk-İslam devletlerinde genel olarak toprak devletin malıdır.
 • Ev, bahçe, ağıl gibi emlaklar özel mülkiyete dahil ise de, “saban giren yer mülk olmaz” anlayışı ile tarım arazileri ve ormanlık alanlar devlete aittir.
 • Topraklar bazı görevler ve yapılacak işler karşılığında kişi ve kurumlara verilmiştir.
 • Bu uygulamada toprağın mülkiyeti değil kullanım hakkı verilir.
 • Topraklar kullanım amaçlarına göre;

Has topraklar: Geliri saraya bırakılır.
İkta topraklar: Geliri maaş ve hizmetleri karşılığı devlet görevlilerine bırakılır.
Vakıf topraklar: Geliri sosyal hizmet amaçlı kullanılan topraklardır
Mülk topraklar : Mülkiyeti kişilere ait olan topraklardır.

Hukuk

 • Hukuk Şer’i ve örfi olmak üzere ikiye ayrılır.
 • Şer’i hukukun temelini İslam hukuku, örfi hukukun temelini ise devletin işleyişini düzenleyen ve eski Türk geleneklerinden alan hukuk kuralları oluşturmaktadır.
 • Şer’i yargı; aile, miras, ölüm ve ticaret konularıyla ilgilenir.
 • Örfi hukuk genel olarak; yönetim, askeri ve mali hukuku ilgilendiren konuları kapsar.
 • Şer’i davalara kadılar başkanlık eder, baş kadıya Kadı Kudat denilirdi.
 • Örfi davalara ise Adalet işlerinden de sorumlu olan Emir-i Dad bakar.
 • Divan-ı mezalim adı verilen yüksek mahkemelere sultan başkanlık eder.
 • Askeri davalara Kadı Leşker bakar.

NOT: Kadılara görevlerinde ve aldıkları kararlarda herhangi bir baskı yapılmazdı. Bu durum yargı bağımsızlığına önem verildiğini göstermektedir.

Sponsorlu Bağlantılar