Sponsorlu Bağlantılar

Eğitim – Bilim

  • Devlet ilme ve alimlere oldukça fazla önem vermiştir.
  • Eğitim ve öğretimin yapıldığı medrese, tekke ve zaviyeler ülkenin her tarafına yayılmıştır.
  • Türk-İslam eğitim kurumları olan medreseler Karahanlılar zamanında yapılmaya başlanmıştır. Dönemin ilk medresesi Tamgaç Buğra Han tarafından Semerkant’ta kurulmuştur.

Not : Karahanlılarda medrese yöneticilerine Fakih, öğretmenlerine müderris denilmiştir.

  • Büyük Selçuklular kendilerinden öncekileri geliştirerek ileri düzeyde bir eğitim sistemi oluşturmuşlardır.
  • İlk Selçuklu Medresesi Tuğrul Bey tarafından Nişabur’da açılmıştır.

Nizamülmülk tarafından ilki Bağdat’ta kurulan Nizamiye medreseleri Türk eğitim tarihinde bir dönüm noktasıdır.

Nizamiye medreselerinde hukuk, din ve dil eğitimi ağırlıklı bir program uygulanmaktaydı.

Tıp eğitimi hastane okul niteliğindeki bimarhane ve darüşşifalarda, astronomi eğitimi ise rasathanelerde yapılmaktaydı.

  • Matematik ve Astronomi gelişmiş, rasathaneler kurulmuştur.
  • Ömer Hayyam, Beyhaki, Vasiti ve Ahmet Tusi gibi matematik ve astronomi alimleri önemli çalışmalar yapmıştır.
  • Sadi Şirazi, Enveri, Cürcani ve Ömer Hayyam gibi edip ve şairler yetişmiştir.

İlk Türk İslam Devletlerinde Ordu ve Hukuk İle İlgili Bilgi Almak İçin Tıklayın.

Sponsorlu Bağlantılar