Sponsorlu Bağlantılar

II. Dünya Savaşı’nın Sonuçları

Siyasi Sonuçlar

 • Savaşı kaybeden İtalya, Finlandiya, Romanya, Macaristan ve Bulgaristan ile 10 Şubat 1947’de Paris Antlaşmaları imzalanmıştır.
 • Almanya, Avusturya ve Japonya ile savaş sonrası antlaşma imzalanmamıştır.
 • Faşizm ve Nazizm gibi rejimler yıkılmıştır.
 • Dünya liderliğini ele geçiren ABD ve SSCB arasında Soğuk Savaş başlamıştır.
 • İngiltere ve Fransa’ya ait sömürgelerde bağımsızlık hareketleri ortaya çıkmıştır.

Ekonomik Sonuçlar

 • Dünyadaki finansal düzeni kontrol altında tutmak amacıyla Uluslararası Para Fonu (IMF) kurulmuştur.
 • Uluslararası para sistemi Dolar olmuştur.
 • “Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası”(Dünya Bankası) kurulmuştur.

Bretton Woods Sistemi ve Antlaşması

1944’te ABD’nin Bretton Woods kasabasında toplanan Birleşmiş Milletler Para ve Finans Konferansı’nda ortaya çıkan iktisadi sistemdir. Uluslararası para sisteminin kurallarını belirleyen bu anlaşma, Dünya Bankası ve IMF’nin kurulmasına karar vermiştir.

Toplumsal Sonuçlar

 • Nürnberg ve Tokyo’da Savaş Suçluları Mahkemeleri kurulmuştur.
 • Birleşmiş Milletler 1948de “Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılmasına İlişkin Sözleşme’yi ve “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’ni kabul etmiştir.

Avrupa’da Savaşın Sona Ermesi

 • İtalya’nın 1943’te savaştan çekilmesinden sonra Normandiya Harekâtı’nı gerçekleştiren Müttefikler 9 Ağustos 1944’te Parisi, 2 Mayıs 1945’te ise Berlin’i ele geçirmiş ve Almanya ile ateşkes imzalamışlardır.

Uzakdoğu’da Savaşın Sona Ermesi

 • Japonya’yı teslim olmaya zorlamak isteyen ABD 6 Ağustos 1945’te ilk atom bombasını Hiroşima’ya, ikincisini ise 9 Ağustos’ta Nagazaki’ye atmıştır. SSCB’nin de Mançurya’yı işgal etmesi üzerine teslim olan Japonya ile 2 Eylül 1945’te ateşkes antlaşması imzalanmıştır.
Sponsorlu Bağlantılar