Sponsorlu Bağlantılar

İkinci Dünya Savaşı (1939-1945)

Savaşın Tarafları

Mihver Devletler: Almanya, İtalya, Japonya,
Müttefik Devletler: İngiltere, Fransa, SSCB ve ABD

II. Dünya Savaşı’nın Sebepleri, Başlaması ve Yayılmasıyla

Avrupa’da Savaş

  • SSCB ile Saldırmazlık Paktı imzalayan Almanya’nın, 1 Eylül 1939’da Polonya’yı işgale başlaması üzerine, 3 Eylül 1939’da İngiltere ve Fransa Almanya’ya savaş ilan etmiş, böylece II. Dünya Savaşı başlamıştır.
  • Norveç, Danimarka, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg’un ardından 1940’da Maginot Hattı’nı aşan ve Paris’e giren Almanlar İngiltere’ye yönelik Kartal Hücumu adı verilen hava saldırısını gerçekleştirmiş, ancak başarılı olamamıştır.
  • 1941 de Sovyetler’e yönelik Barbarossa Harekâtı’nı başlatan Almanya, üç ay süren Stalingrad Savaşı’nı (1942) kaybetmiştir.
  • Almanya’nın Sovyetlere saldırması üzerine, SSCB ile İngilizler arasında 1941 de Ortak Hareket Antlaşması imzalanmıştır.

Kuzey Afrika’da Savaş

  • 1940’da sudan ve Somali’yi ele geçiren İtalya, Mısır’a da saldırmış; ancak başarısız olmuştur.
  • İngiliz ve Amerikan birliklerinden oluşan Müttefik güçleri ise 1942’de gerçekleştirilen “Meşale Harekâtı” sonucunda bölgede üstünlüğü ele
  • geçirmiştir.

Uzakdoğu’da Savaş

  • Japonya’nın 1941 ‘de ABD’ye ait Pearl Harbour deniz üssüne saldırması ABD’nin mihver devletlere karşı savaş ilan etmesine neden olmuştur. 1942’de Midway üssüne yaptığı saldırıda başarısız olan Japonya ilk kez Salomon Adaları açıklarında ABD tarafından yenilgiye uğratılmıştır.

II. Dünya Savaşı’nda Diplomatik Gelişmeler

Atlantik Bildirisi (14 Ağustos 1941): ABD Başkanı Roosevelt ile İngiltere Başbakanı Churchill arasındaki görüşmelerin ardından yayımlanan Atlantik Bildirisi ile barış ve güvenliğin korunmasına yönelik uluslararası işbirliği ilkeleri belirlenmiştir

Birleşmiş Milletler Bildirisi (1 Ocak 1942): ABD, İngiltere ve SSCB’nin de yer aldığı 26 ülke, mihver devletlere karşı elde edilecek zafere kadar işbirliği yapacaklarını açıklamışlardır. Bu bildiri ile kurulacak olan Birleşmiş Milletler’in temeli atılmıştır.

ll. Dünya Savaşı’nda Konferanslar

Kazablanka Konferansı: (14-24 Ocak 1943): Roosevelt ile Churchil arasında gerçekleşmiş Mihver Devletlerin teslimine kadar mücadele kararı alınmıştır.

Washington Konferansı: (12-16 Mayis 1943): Roosevelt ile Churchill arasında gerçekleşmiş savaşla ilgili sorunlar görüşülmüştür.

Quebec Konferansı: (14-24 Ağustos 1943): Roosevelt ile Churchill gerçekleşmiş Almanya’nın silahsızlanması ve kontrol altında tutulması planı kabul edilmiştir.

Sponsorlu Bağlantılar

Moskova Konferansı: (19 Ekim 1943): ABD, İngiltere, SSCB ve Çin temsilcileri savaşa dair son gelişmeleri görüşmüştür.

Dumbarton Oaks Konferansı: (21 Ağustos-7 Ekim 1944): Birleşmiş Milletlerin kuruluşu ile ilgili ön çalışmalar yapılmıştır.

Yalta Konferansı: (4-11 Şubat 1945): Roosevelt, Churchill ve Stalin arasında gerçekleşmiş; Almanya ve Japonya’ya savaş ilan eden devletlerin kurulacak olan Birleşmiş Milletler Teşkilatı’na kurucu üye
olarak alınması kararları alınmıştır.

San Fransisco Konferansı: (25 Nisan-26 Haziran 1945): Türkiye’nin de yer aldığı 51 ülkenin katılımıyla Birleşmiş Milletler Teşkilat kurulmuştur.

Potsdam Konferansı: (17 Temmuz-2 Ağustos 1945): Avrupada savaşın ermesi sonrası toplanmış ve barışın nasıl sağlanacağı görüşülmüştür. Müttefikler arasındaki son büyük konferans olup ABD ve İngiltere, SSCB’den ayrılmışlardır.

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar