Sponsorlu Bağlantılar

İdari Yargı

Devlet ve belediyeler gibi kamu kuruluşlarıyla ilgili işlem ve eylemlerden doğan idari uyuşmazlıklar bu yargı düzeninde yer alır.

İdari Yargı Yerleri

İlk Derece (Hüküm) Mahkemeleri

1. Vergi mahkemeleri

2. İdare Mahkemeleri

 • 1982 yılında kurulmuşlardır.
 • Yargı çevreleri, içişleri ve Maliye Bakanlığı’nın görüşüyle Adalet Bakanlığınca saptanır.

3. Bölge İdare Mahkemesi

 • 1982 yılında kurulmuşlardır.
 • Yargı çevreleri, İçişleri ve Maliye Bakanlığının görüşüyle Adalet Bakanlığınca saptanır.
 • İdare ve vergi Mahkemelerinin tek hakimle verdikleri kararlara karşı itiraz yeridir.
 • İdare ve vergi mahkemeleri arası çıkan görev ve yetki uyuşmazlıklarını inceler.

4. Danıştay

 • Yüksek Mahkemedir.
 • 1 idari, 14 dava olmak üzere 15 daireden oluşur.
 • Danıştay başkan, başkanvekili, başsavcı ve daire başkanları 4 yıl için Genel Kurulun salt çoğunluğu ile seçilir.
 • İlk derece mahkemesi olarak Bakanlar Kurulu kararlarına veya Başbakanlıkça alınan kararlara karşı açılan davalara bakar.
 • Son derece mahkemesi olarak idare ve vergi mahkemelerinin kurul halinde vermiş oldukları kararlara karşı temyiz yeridir.

İdari Yargıda Dava Türleri

İptal Davası

İdare tarafından verilmiş olup da yetki, şekil, sebep, konu ve amaç bakımından hukuka aykırı bir kararın ortadan kaldırılmasına yönelik bir davadır.

Tam Yargı Davası

İdarenin aldığı kararlar veya yaptığı eylemler sebebiyle zarara uğrayan kişinin, zararını idareden
almasını sağlayan dava türüdür.

Dava Açma Süreleri

Danıştay’da. -> 60 gün
İdare Mahkemesinde -> 60 gün
Vergi Mahkemesinde -> 30 gün

Not :

 • Bu süreler hak düşürücü sürelerdir.
 • Dava açma süresi yazılı bildirim üzerine işlemeye başlar.
Sponsorlu Bağlantılar