Sponsorlu Bağlantılar

İd (İlkel Benlik)

 • Kişiliğin ilkel bölümüdür.
 • Zevk/haz ilkesine göre çalışır.
 • Ruhsal enerji kaynağı olan id, ego ve süperegonun çalışması için gerekli olan enerjiyi sağlar.
 • Id her zaman, her şekilde, hiç beklenmeden güdülerin ve ihtiyaçların doyurulmasını ister.
 • Bilinç altından kaynaklanır.
 • Kişiliğin biyolojik yanını ifade eder.

Ego (Benlik)

 • Kişiliğin zaman içerisinde gelişen parçasıdır.
 • İd’in isteklerini denetleyen yapıdır.
 • Kişiliğin yürütme organı olan ego “gerçeklik” ilkesine göre çalışır.
 • Süperegonun baskılarını düzenler.
 • Kişinin nerede, ne zaman, nasıl davranması gerektiğini belirler.
 • Egonun görevi, id’in isteklerini süperego elverdiği ölçüde yerine getirmektir. Bir başka ifade ile id ve süperego arasındaki denge durumu sağlar.
 • Kişiliğin psikolojik yanını ifade eder.
 • Çatışmadan kurtulmak için savunma mekanizmalarını kullanır.

Süperego

 • Süper ego vicdan ilkesine göre çalışır.
 • İd’in doyuma ulaştırmak istediği dürtüleri, ihtiyaçları, istekleri hiçbir yerde hiçbir zaman ve hiçbir şekilde gibi kurallarla engellemek ister.
 • Kişiliğin sosyal yanını ifade eder.
 • Süperego çocuğa ailesi ve toplum tarafından aktarılan değerleri, ahlaki kuralları ve gelenekleri temsil eder.
 • Süper egonun başlıca görevleri id’den gelen kabul edilmeyecek dürtüleri bastırmak, egoyu ahlaki amaçlara yöneltmeye çalışmak ve kusursuz olmaya çabalamaktır.
Sponsorlu Bağlantılar