Sponsorlu Bağlantılar

Hükümet Sistemleri

A. Meclis Hükümeti Sistemi

(1921 Anayasası)

 • Hem kuvvetler birliği hem görev birliği vardır
 • Cumhurbaşkanı ve başbakan yoktur
 • Meclis başkanı hem meclisin hem hükümetin hem de devletin başıdır.
 • Hükümet güvenoyuyla göreve başlar. (Kurucu güvenoyu)

Dikkat :
Parlamenter sistemde hükümet göreve Cumhurbaşkanının onayıyla başlar. Daha sonra güvenoyu alır.

B. Karma Sistem

 • 1924 Anayasası
 • Kuvvetler birliği, görev ayrılığı vardır
 • Ara sistemdir.

C. Parlamenter Sistem

1961-1982 Anayasası

 • Yargı bağımsızdır.
 • Yasama-Yürütme iç içe geçmiş birbirine karşı üstün değildir
 • Egemenlik Türk milletinindir. (1961 Anayasası)
 • Parlamento hükümeti düşürebilir.
 • Hükümet cumhurbaşkanının onayıyla göreve başlar. Meclis basit çoğunlukla güvenoyu verirse kurulmuş hükümet göreve devam eder.
 • Hükümet güvenoyu almazsa Cumhurbaşkanı Başbakanı değiştirebilir.
 • Cumhurbaşkanı belirli şartlar gerçekleştiğinde seçimlerin yenilenmesine karar verebilir.
 • Cumhurbaşkanı tarafsız olmalıdır
 • Cumhurbaşkanı tek başına etkili karar alamaz.

D. Yarı Başkanlık Sistemi

Fransa, Finlandiya, İzlanda

 • Cumhurbaşkanını halk seçer
 • Cumhurbaşkanı politiktir.
 • Cumhurbaşkanı tek başına çok etkili kararlar verebilir.
 • Cumhurbaşkanı parlamenter sistemdekine göre daha güçlü konumdadır.

Başkanlık Sistemi

ABD, Arjantin, Filipinler

 • Cumhurbaşkanı ve başbakan yoktur
 • Yerine Devlet Başkanı vardır.
 • Devlet başkanını halk seçer.
 • Parlamentoyu halk seçer.
 • Hükümeti; parlamentonun dışından devlet başkanı oluşturur.
 • Güven oylaması yada hükümeti düşürmek diye bir kavram yoktur.
 • Bakanlar meclise karşı değil, başkana karşı sorumludur.
 • Yasama ve yürütme tamamen ayrıdır, bağımsızdır, birbirini feshedemez. (Sert Kuvvetler Ayrılığı)
Sponsorlu Bağlantılar