Sponsorlu Bağlantılar

Hukukun Temel Görevleri

1. Toplumda adaleti sağlamak
2. Toplumda barışı sağlamak
3. Toplumda hukuki düzeni ve güvenliği sağlamak
4. Toplumda yeni gelişmelere ve oluşumlara karşı cevap vermek

Hukuk Kurallarının Ortak Özellikleri

1. Toplumsal Hayatı Düzenler
2. Kamu Gücüyle desteklenmiştir
3. Cebridir
4. Genellik
5. Soyutluluk
6. Bir değer yargısına dayanma
7. Kişilik dışı olma
8. Olumlu veya olumsuz bir buyruk taşıma
9. Süreklilik
10. Değişkendir
11. Yaptırıma dayalı olma

Hukuk Kurallarının Çeşitleri

1. Emredici Hukuk Kurallar
2. Tamamlayıcı Hukuk Kurallar
3. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları
4. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları

1. Emredici Hukuk Kuralları

Hukuk kuralları arasında aksine bir hukuksal işlem yapılması mümkün olmayan kurallara denir.
Örnek :

  • Hırsızlık yapmak yasaktır.
  • Evlendirme memuru önünde yapılmayan bir evlenme hükümsüzdür.

2. Tamamlayıcı Hukuk Kuralları

Tarafların irade serbestisine sahip olduğu durumlarda, onların iradelerindeki eksiklikleri tamamlamak amacıyla getirilmiş kurallardır
Örnek :

  • Taraflar bir borç ilişkisinde faiz oranını kanuni faizden farklı tespit ederlerse bu geçerlidir. Aksi halde kanuni faiz uygulanır.

3. Yorumlayıcı Hukuk Kuralları

Değişik anlamlara gelen irade açıklamalarının hangi anlamda anlaşılması gerektiğini ifade eden kurallara
denir. Bu kuralların amacı taraf iradelerinin her iki tarafça aynı anlamda anlaşılmasını sağlamaktır.
Örnek :

  • Senedin iadesi borcun ödendiği anlamına gelir.

Sponsorlu Bağlantılar

4. Tanımlayıcı Hukuk Kuralları

Bir hukuki kavramın gerekli kanuni unsurlarını ve şartlarını belirten kurallardır
Örnek :

  • Medeni Kanunun ayırt etme gücünü, ergin olmayı tanımlamıştır. Bunların farkı anlaşılması söz konusu olamaz

Nafaka Yükümlülüğü: Yardım edilmediği taktirde yoksulluğa düşecek olan altsoy, üstsoy ve kardeşlerine yardım etmekle yükümlü olmaktır. (Medeni Kanun)

Yaptırım (Müeyyide): Herhangi bir kuralın koymuş olduğu emir ve yasaklara uygun surette hareket etmeme, onun yap dediğini yapmama veya
yapma dediğini yapma halinde karşılaşılacak olan tepkidir.

1. Manevi Yaptırım: Hukuk kuralları dışındaki diğer sosyal kurallara uyulmadığında karşılaşılacak olan tepkidir.

2. Maddi Yaptırım: Hukuk kurallarına uyulmadığında karşılaşılacak olan tepkidir.

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar