Sponsorlu Bağlantılar

Hukukun (Maddi) Yaptırım Türleri Nelerdir?

Ceza

Kanunun suç işleyen kişiye uygulanmasını öngördüğü yaptırımdır.
Örnek :
Hapis, adli para cezası

Memurlara Verilen Disiplin Cezaları

  • Uyarma
  • Kınama
  • Aylıktan Kesme
  • Kademe ilerlemesinin durdurulması
  • Memuriyetten çıkarma

NOT: 2010 Anayasa değişikliği ile uyarı ve kınama cezalarına karşı yargı yolu açıldı. Böylelikle memura verilen tüm disiplin cezalarına karşı yargı yolu açıktır.

NOT: Tüm disiplin cezalarına karşı yargı yolu açıktır.

Cebri İcra

Borcunu yerine getirmeyen kimseyi borcunu yerine getirmeye zorlama biçiminde yaptırımdır.
Örnek :
Dilek Mehtap’a olan ₺ 1.000’lik borç senedini ödememesi halinde cebri icra yaptırımıyla karşılaşır.

Tazminat

Hukuka aykırı olarak başkalarına verilen zararların ödettirilmesi biçiminde yaptırımdır.

a. Maddi Tazminat
b. Manevi Tazminat

Not : Tazminat yaptırımı sadece haksız fillerle bir zarara sebebiyet verilmiş olması halinde değil, sözleşmeye aykırı davranılması halinde de söz konusu olur. Örn: Satmış olduğu malı zamanında teslim etmemesi halinde.

Hükümsüzlük

Bir hukuki işlemin, kanunun öngördüğü şekilde yapılmaması veya kanuna aykırı olarak yapılması halinde hukuki sonuç doğurmamasıdır.
Örnek :
a. Yokluk: Resmi evlendirme memurunun önünde yapılmayan evlilik
b. Mutlak Butlan: Ayırt etme gücü olmayan kişinin evlenmesi
c. Nisbi Butlan (İptal Edilebilirlik) : Yanılma veya aldatma ile iradesi sakatlanan kişinin yapmış olduğu sözleşme
d. Tek Taraflı Bağlamazlık: Ayırt etme gücüne sahip 15 yaşındaki bir küçüğün satış sözleşmesi yapması

İptal

Hukuk kurallarına aykırı olarak yapılmış bir idari işlemin yargı organı kararıyla ortadan kaldırılmasıdır. İptal davası idari yargıda açılır.
Örnek :
Öğrencinin haksız yere sınava alınmaması
Memurun haksız olarak işten atılması
Belediyenin haksız olarak inşaat ruhsatı vermemesi

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar