Sponsorlu Bağlantılar

Hukuk Sistemi Nedir?

Kapsam ve özellikleri açısından birbirinden farklı olan çeşitli ilişkileri hukuk kuralları ile düzen ve ayrıma tabi tutmaktır. Roma Hukukçuları hukuku, kamu hukuku (amme hukuku) ve özel hukuk (hususi hukuk) olmak üzere ikiye ayırmışlardır.

Özel Hukuk

Bir kişi ile diğer bir kişi arasındaki veya devlet ile kişi arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralıdır. İlkesi eşitliktir. Kişi = Kişi veya Devlet = Kişi
Örnek :
Devletin tüccardan mal satın alması,
Devletin özel şahsa ait taşınmazı kiralaması

Kamu Hukuku

Bir kişi ile devlet veya bir devlet ile diğer bir devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralıdır. Devletin kişilerle olan ilişkisine üstün girmesi
gerekir. Devlet> Kişi
Örnek :
Devletin yeşil alan, yol vb. için bir kimsenin arsasını takdir edilen bedeli ödeyerek onun elinden almasıdır.

  • Kişilerin birbirleriyle olan ilişkilerini düzenleyen hukuk kurallarının özel hukuka girmekte olduklarında herhangi bir duraksama yoktur. Çünkü bu ilişkilerde taraflar eşit durumdadır.
  • Modern görüşe göre; devletin bir kişi ile olan ilişkisini düzenleyen herhangi bir hukuk kuralının mutlaka kamu hukukuna girmesi gerekmez.

A) Kamu Hukuku Dalları

1. Anayasa Hukuku
2. İdare Hukuku
3. Ceza Hukuku
4. Vergi Hukuku
5. Devletler Genel Hukuku

B) Özel Hukuk Dalları

1. Medeni Hukuk
2. Borçlar Hukuku
3. Ticaret Hukuku
4. Devletler Özel Hukuku

C) Karma Hukuku Dalları

1. is Hukuku
2. Çevre Hukuku
3. Fikir ve Sanat Eserleri Hukuku

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar