Sponsorlu Bağlantılar

Hukuk Alanında Yapılan İnkılaplar

” Bugünün ihtiyaçlarına uygun kanun yapmak ve onu iyi tatbik etmek refah ve ilerleme vasıtalarının en mühimlerindendir”
Mustafa Kemal (1925)

 • Türk hukuk sistemine damgasını vuran laiklik ve çağdaşlık ile Atatürk ilkelerine uygunluk, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyetinin dayandığı temel esasları da oluşturur.

Osmanlı Hukuk Sisteminin Özellikleri;

 • Hukuk birliği yoktur
 • Kanunlar ihtiyaçları karşılamaktan uzaktır.
 • Yargılama yöntemleri ilkel ve geridir.
 • Dinin etkisi fazladır. Laiklikten söz edilemez.
 • Kadın-erkek eşitliği söz konusu değildir.
 • Atatürk döneminde öncelik çağdaş ve laik hukukçuların yetiştirilmesine verilmiştir. Bu amaçla 1925 yılında Ankara Hukuk Mektebi açılmıştır. Ankara Hukuk Mektebi, Cumhuriyet döneminde açılan ilk yüksek öğrenim kurumudur.

Türk Medeni Kanunu (17 Şubat 1926)

 • Bir toplumda kişi hakları, ailenin niteliği, evlenme ve boşanma uygulaması, borç ilişkileri, miras işlemleri medeni kanunun kapsamı içindedir.
 • Türk tarihinin ilk medeni kanunu 1876 yılında yürürlüğe giren ve İslami esaslar taşıyan Mecelle’dir.
 • Türk Medeni Kanunu İsviçre’den alınmıştır.
 • Laik ve çağdaş nitelikte olması, açık ve anlaşılır bir dille yazılmış olması, pratik ve esnek olması, en son hazırlanan medeni kanun olması gibi sebeplerden dolayı İsviçre Medeni Kanunu alınmıştır.
 • İsviçre Medeni Kanunu Türkçeye çevrilerek Türk toplumunun ahlak yapısına ters düşmeyecek şekilde yeniden düzenlenmiştir.

Hukuk Alanındaki Diğer İnkılaplar

 • Türk hukuk inkılabı Medeni Kanun ile sınırlı kalmamıştır. Aynı zamanda yapılan düzenlemelerle Medeni Kanunu tamamlayan Borçlar Kanunu İsviçre’den alınmıştır. (1926)
 • İtalya’dan Ceza Kanunu alınmıştır. (1926)
 • Almanya’dan Ticaret Kanunu alınmıştır. (1926)
Sponsorlu Bağlantılar