Sponsorlu Bağlantılar

Hücre

Hücre, insan vücudunun ve diğer tüm canlıların en küçük yapı taşıdır. Bazı canlılar tek hücreden meydana gelirken bir çok canlı çok hücreli yapıya sahiptir. Hücrelerin her birinin vücutta ayrı görev ve özellikleri bulunmaktadır. Hücreler gözle görülemeyecek kadar küçük yapıdadırlar ve ancak mikroskop ile incelenebilirler.

Doku

Hücrelerin bir araya gelmesi ile oluşan yapıya doku denilmektedir. Dokuyu oluşturan hücreler benzer yapıda, aynı göreve sahip olan hücrelerdir. Örneğin kan yapımında görevli hücrelerin bir araya gelmesi ile oluşan topluluğa kan doku denir. Bitkisel hücrelerin bir araya gelmesi ile bitkisel doku oluşurken, hayvansal dokuların bir araya gelmesi ile de hayvansal doku oluşur.

Organ

Dokuların bir araya gelerek oluşturduğu yapılara organ denilir. Canlı vücudundaki her organın farklı görevleri vardır. Organları oluşturan dokular o organ için özelleşmiş yapıda bulunur. Örneğin mide, karaciğer, kalp gibi organların oluşumu için özel dokular bir araya gelir.

Sistem

Aynı amaca hizmet eden organların bir araya gelerek oluşturduğu topluluğa sistem denir. Solunum organlarının (akciğer, burun, ağız, yutak, soluk borusu ve gırtlak) hepsinin toplamına solunum sistemi adı verilir. Bu organların her birinin farklı görevleri ve işlevleri olmasına rağmen hepsinin tek amacı vücutta solunumu sağlamaktır.

Organizma

Sistemlerin hepsinin toplamına organizma denir. Organizma canlı vücudunun tamamı demektir. Vücuttaki tüm sistemler bir araya gelince insanı, hayvanı yada bir bitkiyi oluşturur. Organizmalar yaşayan, büyüyen ve hayati fonksiyonlarını devam ettiren varlıklardır.

 

Sponsorlu Bağlantılar

Tüm bu kavramları incelediğimiz zaman şöyle bir ilişki ortaya çıkmaktadır;

Hücre< Doku<Organ<Sistem<Organizma

Bir organizmanın oluşması için bu sıralamanın olması gerekir. En küçük yap hücredir, ardından doku, organ, sistem ve organizma gelir. Böylece bir canlı vücudu oluşur.

Sponsorlu Bağlantılar