Sponsorlu Bağlantılar

Çekirdek (Nükleus)

 • Hücrenin yönetim ve kalıtım merkezidir.
 • Ökaryot hücrelerde en göze çarpan organeldir.
 • Canlıların özelliklerini taşıyan kromozom çekirdekte bulunur.
 • Çift katlı zar yapısına sahip organeldir.
 • Çekirdek zarında bulunan porlar polimer maddelerin geçişine izin verir.
 • Hücrede çekirdeğin büyüklüğü ile sitoplazma kütlesi arasında her zaman belli bir oran vardır. Bu oran bireyin yaşına ve hücrenin işlevine göre değişir.
 • Prokaryotlarda zarla çevrili gerçek bir çekirdek bulunmaz.
 • Memelilerin olgun alyuvarları hariç ökaryotların bütün hücrelerinde çekirdek bulunur.

Çekirdek Zarı

 • Çekirdek zarı  endoplazmik retikulumun devamı olup, E.R zarı ile bağlantı halindedir.
 • Çekirdeğin iki zarı arasında kanal bulunur ve yapısı hücre zarına benzer, fakat hücre zarından farklı olarak dış zar üzerinde çok sayıda ribozom ve porlar vardır.

Çekirdek Plazması( Karyoplazma)

 • Çekirdeğin içini dolduran sıvıya denir.
 • Plazma su, protein, DNA, RNA, mineral ve diğer maddelerden oluşur.

Çekirdekçik ( Nükleolus)

 • Hücrede bir veya daha fazla sayıda bulunabilir.
 • Protein ve ribozom sentezinde rol oynar.
 • Yapısında DNA,RNA ve proteinler bulunur.
 • Çekirdekçiğin sayısı ve büyüklüğü hücrenin işlevine göre değişir.

Kalıtım Materyali

 • Çekirdek fonksiyonlarının gerçekleşmesinde görev alan molekül, nükleotitlerden oluşmuş DNA’ dır.
 • Genler değişik sayıda nükleotitlerden meydana gelmiş olup protein sentezi yapmakla görevli DNA parçasıdır.

 

Sponsorlu Bağlantılar