Sponsorlu Bağlantılar

Hinduizm, İslamiyet ve Hristiyanlık dinlerinden sonra en yaygın olan üçüncü dindir. Günümüzde 900 milyon kişi Hinduizm dinine mensuptur. Hinduizmin kökeni Hindistana dayanmaktadır. Hindistanda yaşayan Hindu’lar bu dine mensuptur. Hinduizm dini sevgi, iyilik ve kardeşlik dini olarak tanımlanmaktadır. Hinduizm tek başına bir din olmanın dışında bir yaşayış şekli, sosyal bir sistemdir. Kutsal kitaplarının adı Veda’dır. 

Hinduizm dininin doğuşunun Milattan önce 2000’li yıllara kadar gittiği söylenmektedir. Orta Asya’dan Hindistan’ a göç eden Hindular bu kültürü gittikleri yerlere de götürmüşlerdir. O zamanlarda ağaçlar ve hayvanlar kutsal olarak görülürdü. Kutsal kitapları Hindulara göre Tanrının sözleridir ve bu sözlerin vahiy yoluyla geldiğine inanılır. Tanrı’nın emirlerine uymak zorundadırlar ve tüm evreni koruyan ve yok edecek olan yine Tanrıdır.

Tanrı’nın yaratmış olduğu herşey kutsal olarak kabul edilir ve hepsine saygı ve sevgi duymak zorundadırlar. Hinduizm’e göre canlıların yaptıkları ve düşündükleri hayatlarını şekillendirir ve bu düşüncelere göre bir yaşam sürerler. Hinduizm’e göre tüm dinler Tanrı’ya ulaşmak için geçerlidir, sadece yollar farklıdır.

 

Sponsorlu Bağlantılar