Sponsorlu Bağlantılar

DELHİ TÜRK SULTANLIĞI (1206-1451)

 • Kutbeddin Aybek tarafından Delhi’de kurulmuştur.
 • Bu devlete sırayla dört Türk sülalesi hakim olmuştur. (Müizziler , halaciler , tuğluklar , seyyidler )
 • Bir diğer hükümdar ise Kutbeddin Aybek’in damadı İltutmuş’tur. Kendisine Abbasiler tarafından nasır ve emir’ül müminin lakapları verilmiştir.
 • Kısa bir süre kadın hükümdar Raziye Sultan’ın yönettiği devlet 1451 yılında bir Afgan beyinin eline geçerek son bulmuştur.

BABUR İMPARATORLUĞU (1526-1858)

 • Timur’un beşinci kuşaktan torunu Babür tarafından Hindistan’da kurulmuştur.
 • Babür Şah Hinduları yaptığı seferlerde yenmiş ve kendisine Gazi ünvanı verilmiştir.
 • Babur İmparatorluğu kendilerini Timurların devamı olarak görmüşlerdir.
 • 1723 yılında Delhi ve Haydarabat olmak üzere iki devlete ayrılmıştır.
 • Babur İmparatorluğunda din işlerine Sadr denilen görevliler bakardı.
 • Celali takvimini kullanarak günlük işlerini devam ettirirlerdi.
 • Bu dönemde Şah Cihan eşi Mümtaz Mahal için çok gösterişli bir eser olan Tac Mahal’i yaptırmıştır.
 • Arazi gelirlerini belirlemek için kurubi adı verilen tahsildarlar teşkilatı kurmuşlardır.
 • II.Şah Alem döneminde İngiliz himayesine girmişlerdir.
 • II. Bahadır Şah ingilizlere karşı ayaklanmışsa da öldürülmüş ve 1858 yılında Babür hanedanı tarih sahnesinden çekilmiştir.
Sponsorlu Bağlantılar