Sponsorlu Bağlantılar

Hazırbulunuşluk, bir şeyi öğrenebilmek için gerekli olan ön koşul davranışların kazanılmış olması anlamına gelir. Diğer bir tanımda, bireyin yeni bir öğrenme durumunda sahip olduğu özelliklerin tümüdür.

Hazır olma, bireyin olgunlaşmasının yanında önceki öğrenmelerinin, ilgilerinin, tutumlarının, güdülenmişlik düzeyinin bir sonucudur. Hazır olma, organizmanın bir konuyu tam olarak öğrenebilmesi için gerekli gelişme düzeyine, ön bilgilere ve güdülenme düzeyine erişmesidir. Organizmanın bir davranışı yapabilecek gelişim düzeyine gelmesi, ön bilgilere sahip olması ve olumlu tutum sahibi olması hazırbulunuşluk düzeyinin temel göstergesidir.

Hazır olma, bireyin belli bir gelişim olgunlaşma ve ön öğrenmeler yoluyla yapabilecek düzeye gelmesidir.  Örneğin, çocuğun matematik dersinde dört işlem yapabilmeyi öğrenebilmesi için öncelikle gerekli gelişim düzeyine ulaşması gerekir.

Hazırbulunuşluk, olgunlaşmaya göre daha geniş bir kavramdır. Hazırbulunuşluk, olgunlaşma ve öğrenme sonucu belli davranışları yapmaya hazır olma durumudur. Örneğin; üçgenin alanını öğrenecek bir öğrencinin zihinsel olarak belirli bir gelişimsel düzeye gelmesi bunun yanında bazı ön bilgilere ve ilgi, isteğe sahip olması gerekmektedir. Okuma-yazmayı öğrenmek için çocuğun bir kısım organlarının olgunlaşması yanında, çocuğu buna heveslendirmek ve okuma-yazma alıştırmaları yaptırmak gibi hazırlık çalışmaları da gereklidir.

Sponsorlu Bağlantılar