Sponsorlu Bağlantılar

 • Omurgasız hayvanlarda süngerler sindirim boşluğunun bulunmamasından dolayı diğer formlardan ayrılır.
 • Süngerler de besinlerin sindirimi hücre içinde olur ve hücre içi sindirimi görülür.
 • Sölenterlerde sindirim olarak ağız ve anüs işini gören tek açıklık bulunur.
 • Sölenterler tentekül adı verilen uzantılarıyla besinleri yakalar ve hareket ederler.
 • Hidralarda ağzın çevresinde besin yakalamaya ve yer değiştirmeye yarayan 6-8 adet tentakül bulunur.
 • Hidrada endoderm tabakasını oluşturan hücreler gastrovasküler boşluğun iç yüzeyini kapsayan bu boşluğa sindirim enzimleri ve mukus salgısı salgılar ve bunlar arasında bulunan kamçılı hücreler bu boşluktaki sıvıların hareketini sağlarken sindirim ve emilimde de rol oynarlar.
 • Yassı solucanların sindirim sistemi bulunmaz.
 • Yassı solucanlarda ağız ve anüs görevini gören tek açıklık vardır.
 • Halkalı solucanlarda karın boşluğu ve sindirim boşluğu vardır.
 • Yumuşakçalarda sindirim sistemleri tüp şeklinde olup ağız,anüs ve sindirim bezeleri bulunur.
 • Eklem bacaklılarda sindirim sistemleri tam olup, ağız yapısı beslenme tarzına göre farklılık gösterir.
 • Derisi dikenlilerde sindirim sisteminde ağız ve anüs bulunurken, anüs canlının sırt bölgesinde bulunur.
 • İlkel kordalıların basit bir sindirim sistemi bulunur.
 • Amphioxus solungaç yarıklarından geçen sudan küçük besin parçacıklarını alarak beslenirler.
 • Omurgalı hayvanlardan biri olan balıklarda basit bir sindirim kanalı bulunur.
 • Kurbağalarda mide, bağırsak gibi yapılar bulunmaktadır.
 • Sürüngenlerde mide, karaciğer gibi yapılar bulunur.
 • Kuşların ağız uzantısı olarak gagaları ve sert bir dilleri bulunur.

 • Tüm omurgalılar içerisinde yalnız memeliler besini ağız içinde çiğnerler ve bu nedenle farklı görev şekilleri olan diş yapısına sahiptirler.
 • Geviş getiren otçul memelilerde mide dört bölmelidir.
 • At,eşek, katır, tavşan gibi canlılarda geviş getirme gözlenmez ve mide tek bölmelidir.
Sponsorlu Bağlantılar