Sponsorlu Bağlantılar
 • Olgunlaşmamış alyuvar hücreleri hariç bütün ökaryotik hücrelerde bulunur.
 • Üst üste dizilmiş yassı keselerden oluşur.
 • Keselerin çevresinde tomurcuklanma sonucu oluşan irili ufaklı vesiküler ve kofullarda bulunur. Bu keseler, golgi ile diğer yapılar arasındaki madde taşınmasında görev alır.
 • Golgi aygıtının en önemli görevi salgı üretmektir.
 • Golgide salgı üretiminde E.R’de sentezlenen glikoprotein ve lipoproteinler kesecikler içerisinde golgi aygıtına taşınır.

 • Golgi aygıtının endoplazmik retikulum tarafına bakan yüzeyine bağlanan kesecikler, içeriğini golgi aygıtına verir.
 • Golgi endoplazmik retikulumdan gelen moleküllere; yağ, şeker, fosfat ve sülfat grupları ve diğer molekülleri ekler.
 • Golgi aygıtından oluşan kesecikler hücre zarının yapısına katılır.
 • Golgi aygıtı salgı yapan hücrelerde çok gelişmiştir. Örneğin; tükürük sıvısı, koku içeren bitki hücreleri vb.
 • Golgi aygıtı lizozom oluşumunda da görev alır. Bunun dışında bitkilerde hücre çeperinin üretiminde görev alır.
 • Hücreler tarafından salgılanan bir çok polisakkarit golgi’nin ürünüdür.
 • Bitki hücrelerinin yaptığı pektinler ve selüloz olmayan diğer polisakkaritler golgide üretilir ve hücre duvarına katılırlar.
 • Selüloz üretimi golgide değil, plazma zarına yerleşmiş olan enzimler tarafından sentezlenir.
Sponsorlu Bağlantılar