Sponsorlu Bağlantılar

İnsanlar tarafından tüketilen, kullanılan bazı maddelerin belli fiziksel, kimyasal işlemlere tabii tutularak tekrar kullanılabilir hale dönüştürülmesine geri dönüşüm denir. Geri dönüşebilen maddeler; cam, kağıt, plastik, yağ, alüminyum, piller ve elektronik atıklardır. geri dönüşüm işlemi yapılması için öncelikle türlerine göre malzemeler toplanmalıdır. Bunun için belediyelerin geri dönüşüm kutuları ülkemizde her bölgede bulunmaktadır. Önemli olan geri dönüşebilecek özellikteki maddelerin çöp kovalarına atılmayarak geri dönüşüm için ayrılan yerlere atılmasıdır. Çünkü çöp kovasına atılan kağıt, cam, pil gibi maddelerin geri dönüşümü mümkün olmamakla birlikte doğaya zarar da vermektedir.

Geri dönüşümü mümkün olan maddelerin üzerinde geri dönüşüm amblemleri bulunmaktadır. Böylece tüketicilerin de bunu fark etmesi daha kolay hale getirilmiştir. Kullanılan camlar renklerine göre ayrı ayrı toplanmalı, kağıtlar ayrı bir yerde toplanmalı, piller pil geri dönüşüm kutularına atılmalı, evlerde kullanılmış sıvı yağlar sıvı yağ toplama alanlarına atılmalıdır. Elektronik atıklar ise yine belediyeler tarafından elektronik atık toplama alanlarına bırakılmalıdır.

Geri Dönüşümün Faydaları

  • Doğal kaynakların korunmasını sağlar.
  • Enerji tasarrufu sağlar.
  • Ülke ekonomisine katkı sağlar.
  • Geri dönüşüm sayesinde ham madde ihtiyacı azalır.
  • Çevre kirliliğinin ve çöp yığınlarının önüne geçilmiş olur.
  • Hava ve su kirliliği büyük oranda azalır, su tüketimi ve ağaç tüketimi azalır.
Sponsorlu Bağlantılar