Sponsorlu Bağlantılar

GENSORU (Siyasi hedeflidir)

Gensoru Türkiye Büyük Millet Meclisinde başbakan veya bakanlardan birine karşı milletvekilleri tarafından açılan ve sonunda soruşturma yapılması istenen soru veya konudur. Gensoru sonucu başbakan veya bakan görevden uzaklaştırma alabilir.

  • Gensonu önergesi Siyasi parti grubu adına veya En az 20 milletvekilinin imzasıyla verilir.
  • Gensoru önergesi, verilişinden sonraki üç gün içinde bastırılarak üyelere dağıtılır; dağıtılmasından itibaren on gün içinde gündeme alınıp alınmayacağı görüşülür. Bu görüşmede, ancak önerge sahiplerinden biri, siyasi parti grupları adına birer milletvekili, Bakanlar Kurulu adına Başbakan veya bir bakan konuşabilir.
  • Gündeme alma kararıyla birlikte, gensorunun görüşülme günü de belli edilir; ancak gensorunun görüşülmesi, gündeme alma kararının verildiği tarihten başlayarak 2 gün geçmedikçe yapılamaz ve 7 günden sonraya bırakılamaz.
  • Gensoru görüşmeleri sırasında üyelerin veya grupların verecekleri gerekçeli güvensizlik önergeleri veya Bakanlar Kurulunun güven isteği, bir tam gün geçtikten sonra oylanır.
  • Bakanlar Kurulunun veya bir Bakanın düşürülmesi amacıyla gensoru önergesi verilebilir. Güvensizlik oyları sayılır. (276 salt çoğunluk). Bakan düşerse sadece kendisi görevden ayrılır. Başbakan düşerse hükümet düşer.
Sponsorlu Bağlantılar