Sponsorlu Bağlantılar

Kalıtsal varyasyonlar Darwin’in evrim teorisinin temelini oluşturur. Zira varyasyonlar doğal seleksiyonun üzerinde çalışacağı bir substrat olarak görev yaparlar. Bir kalabalık içinde arkadaşınızı seçmekte hiç zorluk çekmezsiniz. Her ferdin kendine özel bir genomu vardır. Bu genom sayesinde fert görünüm ve karakter bakımından diğer fertlerden farklı özelliklere ve varyasyonlara sahip olur. Eşeyli olarak üreyen bütün türlerin popülasyonların da ferdi varyasyonlar vardır. Insanlar arasındaki ferdi farklılıkları hepimiz gayet iyi biliriz. Tam olarak farkında olmasak bile diğer hayvanların ve bitkilerin popülasyonlarında da bu şekilde ferdi farklılıklar vardır.

Popülasyonları oluşturan fertler arasındaki bu küçük farklılıklar konumuzun temelini oluşturan varyasyonlar olup doğal seleksiyonun üzerinde çalışacağı hammaddeyi oluştururlar. Popülasyonda gözlenen bütün varyasyonlar kalıtsal değildir. Bir ferdin fenotipi onun kalıtsal özellikleri ile çevresinden aldığı etkilerin toplamıdır. Mesela bir halterci fenotipini dramatik olarak değiştirebilir. Ancak bu değişiklik kalıtsal bir özelliğe sahip olmadığı için Evrim bakımından önemi yoktur. Sadece kalıtsal varyasyonlar Doğal Seleksiyon yoluyla evrimsel sonuçlar doğurabilir ve yeni nesillere aktarabilir.

Sponsorlu Bağlantılar