Sponsorlu Bağlantılar

Gen

Gen DNA zincirindeki belli uzunluktaki bölümlerdir. Tıpkı bir trendeki her bir vagon gibi. Gen DNA’nın yönetici molekülüdür. Vücudumuzdaki özellikleri belirleyen genlerdir. Göz rengi, saç rengi gibi. Gen organizma için gerekli proteinleri üretir.

Fenotip

Genlerin belirlediği özelliklerin canlının dış görüntüsünde gözle görülür şekilde ortaya çıktığı durumdur. Kişinin saçlarının düz yada dalgalı olması, boyunun uzun yada kısa olması gibi.

Genotip

Genlerin belirlediği özelliklerin canlının genetik yapısındaki kodların tümüdür. Yani canlının genlerinin tamamına genotip denir. Fenotip dış görüntüde ortaya çıkar ancak genotip gözle görülmez.

Saf Döl

Canlının karakterini oluşturan anne ve babadan gelen 2 gen vardır. Saf döl diğer adıyla arı döl de her iki geninde aynı özellikte olması durumudur. Yeşil gözlü anne ve yeşil gözlü babanın genlerini verdiği bebeğin gözleri de yeşildir. Bunu harflerle örneklendirirsek. AA yada aa gibi.

Melez Döl

Canlının karakterini oluşturan 2 geninde farklı özelliklere sahip olduğu duruma melez döl denir. Genlerden birisi dominant diğeri çekinik olduğu zaman heterozigot yani melez döl oluşur. Aa yada Ba gibi.

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar