Sponsorlu Bağlantılar

Gelişim çok boyutlu ve disiplinler arası bir alandır. Gelişim, insanın bedensel, duygusal, sosyal ve zihinsel özellikler bakımından düzenli bir biçimde büyümesi, değişmesi ve istenilen görevleri yapabilecek bir duruma gelmesidir. İnsan gelişimi, fiziksel gelişim, zihinsel gelişim, duygusal gelişim ve sosyal  gelişim olmak üzere dört temel boyuttan oluşan karmaşık bir süreçtir. Her bir boyut gelişimin belirli bir yönünü vurgularsa da söz konusu boyutlar arasında karşılıklı bir ilişki vardır. Örneğin; bilişsel gelişim fiziksel, duygusal ve sosyal gelişimden etkilenirken, sosyal gelişim de biyolojik olgunlaşma, zihinsel gelişim, duygusal gelişim gibi farklı gelişim süreçlerinden etkilenir.

Fiziksel Gelişim

Gelişimin kalıtsal temellerini içerir. Bir bütün olarak insan vücudunun büyümesi, motor gelişim, vücut ve duyu sistemlerindeki değişiklikler; cinsel gelişim, sağlık, beslenme, uyku gibi fiziksel gelişim süreçlerini kapsar.

Zihinsel Gelişim

Düşünme, öğrenme, hatırlama, yargıda bulunma, problem çözme ve iletişimle ilgili bütün bilişsel süreçlerdeki değişimleri içerir. Zihinsel gelişime etkileri nedeniyle  kalıtımsal ve çevresel etkenler de zihinsel gelişim süreci kapsamında ele alınır.

Duygusal Gelişim

Bütün olarak insan da duygu gelişimini kapsar. Sevgi, bağlılık, güven duyguları bu bütün içinde yer alır. Benlik ve özerklik gelişimi, duygusal rahatsızlık, stres ve tepkisel davranışlar da duygusal gelişim süreçleri içindedir.

Sosyal Gelişim

İnsanın sosyalleşme sürecini, ahlak gelişimini, yaşıtlarıyla  ve aile üyeleriyle ilişkilerini içermektedir. Sosyal gelişimin evlilik, anne-baba olma, çalışma gibi çeşitli yönleri de sosyal gelişim süreci içinde yer alır.

 

Sponsorlu Bağlantılar

Başlıca Psikoloji Yaklaşımlarını Öğrenmek İçin Tıklayın.

Sponsorlu Bağlantılar