Sponsorlu Bağlantılar

Maddenin doğada dört hali bulunmaktadır. Bunlar katı, sıvı, gaz ve plazma halidir. Bu yazıda maddenin gaz halinden ve özelliklerinden bahsedeceğiz. Maddenin gaz hali belirli bir şekli olmayan, konulduğu kabın şeklini alan uçucu maddelere denir. Gazların genel özellikleri şu şekildedir;

 • Maddenin en düzensiz halidir.
 • Saydam ve akışkan bir yapıya sahiptir.
 • Belli bir şekli yoktur, konuldukları kabın şeklini alırlar.
 • Tanecikleri arasındaki boşluğun en fazla olduğu haldir.
 • Tanecikleri arasındaki boşluk çok fazla olduğu için tanecikler arası itme ve çekme kuvveti yok denecek kadar azdır.
 • Tanecikleri birbirinden uzak ve sürekli halde hareket eder.
 • İçine konuldukları kabı tamamen doldururlar. Çünkü sınırsız bir yayılma özellikleri vardır.
 • Katı ve sıvıların öz kütlelerine göre gazların öz kütlesi oldukça düşüktür.
 • Isıtıldıkları zaman gazlar genleşir.
 • Bir gaz farklı her hangi bir gazla homojen şekilde karışım oluşturur.
 • Gazlar düşük basınç ve yüksek sıcaklıkta ideal gaza yaklaşırlar.

Gazlarda Basınç, Sıcaklık, Hacim ve Miktar

Basınç; Gazın konulduğu kabın herhangi bir noktasında ölçülen kuvvet gaz basıncını verir. Gazlarda açık hava basıncı barometre ile, kapalı hava basıncı manometre ile ölçülür. Gaz basıncı birimleri atm ve mmHg’ dir.

Sıcaklık; Gazların sıcaklık birimi Celcius(ºC) ve Kelvin (K)’Dir. Gazlar için kinetik enerji mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır. Gazların sıcaklığı artırıldığında kinetik enerjileride artar.

Hacim; Bir gazın hacmi içinde bulunduğu kabın hacmine eşittir. Gazlarda hacim birimi Litredir( L).

Miktar; Gazlarda (6,02.10²³) tane taneciği içeren madde miktarına mol denir.

Sponsorlu Bağlantılar
Sponsorlu Bağlantılar