Sponsorlu Bağlantılar

Yeryüzünde neredeyse bütün canlıların yaşam aktiviteleri için gerekli olan bir enerji vardır. Bu enerji fotosentez yoluyla doğrudan yada dolaylı olarak güneş ışığından elde edilir. Fotosentez : Yeşil bitkilerin havadaki karbondioksiti kendi bünyesindeki organik besine dönüştürmesi ve aktarması işlemidir. Canlıların fotosentez yapabilmesi için güneş ışığı yada herhangi bir ışık kaynağına ihtiyacı vardır. Işığı kullanarak enerji elde eden canlı fotosentez işlemini gerçekleştirir.Hayvanlar ve insanlar atmosfere en çok CO2 ( karbondioksit) veren canlılardır. Fotosentez yoluyla atmosferdeki oksijen ve karbondioksit dengesi korunmuş olur.

Fotosentez Formulü :  Yani  karbondioksit + suyun birleşmesi ile güneş enerjisini kullanarak açığa besin ve oksijen çıkması olayıdır.

Karbondioksit+ su=> besin+ oksijen demektir.

Fotosentez reaksiyonları iki aşamada gerçekleşir: 1.Işıklı Devre Reaksiyonları, 2. Karanlık Devre Reaksiyonları

Fotosentez Hızına Neler Etki Eder?

Fotosentez hızını etkileyen faktörler iki gruba ayrılır; Kalıtsal ve çevresel faktörler

Kalıtsal Faktörler

  1.  Kloroplast ve klorofil
  2. Yaprak yüzeyi ve sayısı
  3. Stoma yeri ve sayısı

Çevresel Faktörler

Sponsorlu Bağlantılar

 

  1. CO2 miktarı
  2. Işık şiddeti
  3. Işığın dalga boyu
  4. Sıcaklık
  5. Su miktarı ve mineraller
  6. pH

 

 

Sponsorlu Bağlantılar