Sponsorlu Bağlantılar

 

Fotoelektrik olay 1887 yılında ilk defa H. Hertz tarafından gözlenmiştir. 1905 yılında Einstein tarafından formüle edilmiştir. Einstein bu açıklamalar sayesinde 1905 de Nobel Fizik ödülünü almıştır. Fotoelektik olayın bugünkü anlamdaki ilk deneyini ise Milikan yağ deneyi ile yapmıştır.

Fotoelektrik olay ışığa duyarlı bir yüzeye fotonlar ile vurarak elektron koparmaktır. Kopan bu elektronların kinetik enerjileri foton sayısından bağımsızdır. Yani ışığın bir metale çarparak ondan elektron koparması olayına fotoelektrik olay, kopan elektrona fotoelektron, elektronu kopartan ışık taneciğine ise foton denilir.

Bu teoriye göre, bir fotonun enerjisi Planck sabiti ile fotonun frekansının çarpımına eşittir.

   E = h . f    ve   f=c/λ  eşitliklerin den fotonun enerjisi hesaplanır.

Fotoelektrik olaya örnek verecek olursak ; binaların giriş kapıları insan yaklaştığında otomatik olarak açılıp, kapanabilmektedir. Bu gibi otomatik mekanizmalar da  binaya giren ya da çıkan kişi, ışığı kesen bir anahtar rolü oynamaktadır, böylece mekanizma çalışarak kapının açılması ya da kapanmasını sağlar. Bu bakımdan fotoelektrik olaydan yararlanarak kullanılan bu mekanizmaya elektro optik göz denir.

Sponsorlu Bağlantılar

 

Sponsorlu Bağlantılar